Vogelwerkgroep

 

Vogelwerkgroep de Ortolaan

De Vogelwerkgroep is de ontmoetingsplaats voor enthousiaste vogelaars. Zij bestuderen vogels, vooral vogels die in Nederland in de natuur voorkomen. Daarnaast dragen ze bij aan de instandhouding en bescherming van de vogelstand.

De vogelwerkgroep richt een groot aantal activiteiten in op het vlak van studie, monitoring, cursussen, excursies enz.

De werkgroep organiseert (studie)bijeenkomsten en richt excursies in naar voor vogelaars interessante plaatsen.

Verder neemt de werkgroep deel aan verschillende landelijke projecten, zoals:

Diversen

Voor belangstellenden of leden organiseert de werkgroep in het voorjaar een beginnerscursus in om de bijzondere vogelwereld te leren ontdekken.

Heb je belangstelling om een keer deel te nemen aan een van de activiteiten van de werkgroep, neem dan contact met de coördinator.

Meedoen of vragen?

Contactpersoon: Jan Koot, coördinator
E. vogelwerkgroep@ivnlaarbeek.nl