Werkgroep Natuurbeleidsgroep

Maak contacten met gemeente, waterschappen en BMF, etc. Beheer en leer de natuur vanuit beleid.

De werkgroep Natuurbeleidsgroep reageert op ontwikkelingen met betrekking tot het beleid op natuur, milieu en landschap in Laarbeek. De werkgroep biodiversiteit wordt aangestuurd door het bestuur van IVN Laarbeek en deze zal op uitnodiging, afgevaardigden van de diverse IVN werkgroepen bijeenroepen indien agendapunten c.q. de actualiteit voor de activiteiten voor hun eigen werkgroep van belang zijn. Activiteiten van al onze werkgroepen zullen namelijk op een of andere wijze onze externe relaties, en omgekeerd, “raken”. Dit zal vooral de gemeente Laarbeek, maar ook andere overheden, betreffen.

Vanuit haar rol van educatie en bewustwording informeerde het IVN reeds een aantal jaren beleidsmakers over de consequenties van hun beslissingen op het gebied van natuur, milieu en landschap. Deze werkgroep vertegenwoordigt het IVN Laarbeek bij extern overleg op dit gebied. Een van de doelstellingen van de werkgroep biodiversiteit is het uitwisselen en toetsen van ideeën binnen het IVN in Laarbeek op onderwerpen die de ruimte, natuur en milieu raken in Laarbeek.

Meedoen of vragen?

Neem contact met op met de contactpersoon van de werkgroep.
Contactpersoon: Ben Swinkels, coördinator
E. voorzitter@ivnlaarbeek.nl