Werkgroepen

De meeste activiteiten van IVN Laarbeek worden voorbereid en uitgevoerd door verschillende werkgroepen.
Deze kleine teams werken zelfstandig binnen de kaders die jaarlijks voor de afdeling worden vastgesteld. De coördinatoren van elke werkgroep overleggen twee maal per jaar over het beleid van de afdeling en de activiteiten die worden georganiseerd.

IProjecten die niet binnen een werkgroep kunnen worden uitgevoerd, worden als project opgepakt onder de paraplu van IVN eXtra

Kijk voor de activiteiten die de werkgroepen doen in het menu.