Werkgroep wandelingen en natuurgidsen

De werkgroep Wandelingen verzorgt prachtige wandelingen door de Laarbeekse natuur voor iedereen. Voor de leden gaan we iets verder en gaan we ook naar natuur buiten Laarbeek.

Dit zijn wandelingen op de zondag of op aanvraag. De meeste wandelingen hebben een algemeen karakter, sommige zijn toegesneden op een specifiek thema, zoals paddenstoelen, uilen of vleermuizen.

De organisatoren uit de diverse subgroepen doen de voorbereiding van de wandelingen en zetten ze uit. De routebeschrijving en de achtergrond informatie gaan vooraf per e-mail naar de voor de excursie ingedeelde natuurgidsen. Voor de uitvoering van de excursie met publiek doen de organisatoren met de de ingedeelde gidsen een of meer voorwandelingen om bekend te raken met route en omgeving.

De pool van natuurgidsen is inzetbaar bij de excursies die het IVN biedt.  Bij het opstellen van het halfjaarprogramma schrijven natuurgidsen uit de pool zich in voor enkele activiteiten. Ook zijn er natuurgidsen die zich beschikbaar stellen voor aangevraagde activiteiten. Zij worden dan benaderd zodra er zich een aanvraag voordoet.

Meedoen of vragen?

Neem contact met op met de contactpersoon van de werkgroep.
Contactpersoon: Marianne de Jong, coördinator
E. gidsenwerkgroep@ivnlaarbeek.nl