Samenwerkingsverband Gilde en IVN Laarbeek

Samenwerkingsverband Gilde en IVN Laarbeek

Laarbeek 19 september 2022

Samenwerkingsverband De Bimd.

Onze Lieve Vrouwe Gilde Aarle-Rixtel en IVN Laarbeek

 

Het is woensdagavond 10 augustus als de voorzitter van Onze Lieve Vrouwe Gilde uit Aarle-Rixtel, Jos van den Heuvel, en voorzitter Ben Swinkels van IVN Laarbeek hun handtekening zetten onder het Samenwerkingsverband van beide verenigingen. Een warme avond tijdens de hittegolf, maar op het beschaduwde terras van IVN verenigingsgebouw de Bimd is het aangenaam toeven. De wespen in de dichtbij staande perenboom laten de aanwezigen na een korte verkenning gelukkig met rust. Het Brabants kwartiertje is inmiddels bijna een half uur geworden.

 

Stila regeling

In 2017 werd een overeenkomst getekend waarbij het Aarlese Gilde het beheer van een perceel landbouwgrond dat het in eigendom heeft, overdroeg aan IVN Laarbeek. Met als doel hier zoveel mogelijk de historische natuur terug te brengen. Er werd gebruik gemaakt van de zogenoemde subsidie ‘Groen Blauw Stimuleringskader’, de Stika regeling. De herziening van de bestaande overeenkomst is nodig omdat er nieuwe landschapselementen zijn gerealiseerd op het terrein rond de Bimd, waarvoor subsidie verkregen is vanuit de Stila-regeling. Deze ‘Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant’ is de opvolger van de Stika regeling. Het principe van de nieuwe regeling is hetzelfde gebleven: elke euro die een gemeente of waterschap beschikbaar stelt, wordt door de provincie verdubbeld. Mede door deze vorm van subsidie kan de prachtige IVN natuurtuin nog biodiverser worden.

 

Nieuwe landschapselementen

Coördinator van de natuurtuin is Gerrit Post. Hij geeft uitleg over de verschillende nieuwe landschapselementen. Eén van de projecten betreft de beek Koude Maas. Om de biodiversiteit van de oever te vergroten is die over een deel afgevlakt. Aangrenzend is een 6 meter brede botanische hooilandrand aangebracht. Dat is kruidenrijk grasland.

 

Een ander project is het graven van een poel met een diameter van ca. 22 meter. Daaromheen zijn achtereenvolgens  een botanische hooilandrand, een rand struweel en een tweede botanische hooilandrand aangelegd. Bij de poel is ook een ijsvogelwand gepland.

Op het terrein is verder een vlinderroute uitgezet.

 

Ben Swinkels en Jos van den Heuvel hebben het er maar druk mee. Iedere bladzijde van de overeenkomst moet worden ondertekend en dat voor drie exemplaren. Gerrit Post, Ben van Noordwijk en Jos van der Velden houden als betrokkenen een oogje in het zeil. Als het officiële gedeelte van de avond gedaan is, komt de jonge klare op tafel. Er wordt vrolijk getoost op de samenwerking en op een mooie, biodiverse toekomst voor Natuurtuin de Bimd.

Deel deze pagina