Werkgroep Cursus

 

Wat doen we:

We organiseren cursussen over allerlei onderwerpen voor iedereen die geïnteresseerd is in de natuur en de eigen leefomgeving graag beter wil leren kennen.
In alle cursussen wordt studie en onderzoek gecombineerd met het zelf buiten beleven, verkennen en ontdekken van de natuur.

Wat willen we:

Een cursus organiseren die laagdrempelig is voor beginnende natuurkenners en voldoende niveau heeft voor de gevorderde liefhebbers. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de sfeer ongedwongen en gezellig is met op tijd een kopje koffie.
De cursusprijs moet laag zijn en de cursus We kijken of er behoefte is aan een bepaalde cursus. Dat kan een basis groencursus zijn of een aantal bijscholingsavonden voor onze natuurgidsen of schoolgidsen. Het kunnen ook korte themacursussen zijn over b.v. insecten of vogels.
Na bepaald te hebben welke cursus we gaan organiseren, maken we een voorlopig programma. Dan zoeken we naar geschikte docenten voor de diverse onderwerpen.
Deze docenten zijn mensen uit de eigen vereniging of gastdocenten. Als we het programma rond hebben en de data hebben bepaald, volgt publicatie via de IVN-post, de website en de weekbladen.
Uit ervaring weten we dat deze combinatie van theorie en praktijk erg in de smaak valt.
Je leert van de docent en van elkaar en samen maak je er iets leuks van, er mag ook gelachen worden.

Waarom zou je bij onze werkgroep willen horen:

Omdat het leuk is om met een groepje mensen iets te organiseren. We verdelen de taken zodat het voor niemand te veel wordt en je die dingen kunt doen waar je goed in bent of die je leuk vindt. Samen kun je vaak meer dan je denkt.
De taken die je samen doet zijn o.a.: bedenken en luisteren wat voor cursus mensen leuk zouden vinden; samen een programma maken; docenten zoeken; een berichtje maken voor de publiciteit; de aanmeldingen noteren; de mensen uitnodigen; zorgen dat alles klaar staat op de lesavond; koffie zetten en afwassen.
En voldaan terugzien op een geslaagde cursus waar mensen veel hebben geleerd en een aangename tijd hebben gehad.

Meedoen of vragen?

Neem contact met op met de contactpersoon van de werkgroep.
Contactpersoon: Annette Brand, coördinator
E. cursuswerkgroep@ivnlaarbeek.nl