IVN Nieuwkoop
Vogels
dinsdag15sep2020

Vogelwerkgroep niet door Corona uitgeteld!

In deze periode waar vele activiteiten niet of zeer beperkt kunnen doorgaan worden er vanaf 12/9/2020 toch weer vogels geteld.

Er is een enthousiast team dat de tellingen uitvoert. Geïnteresseerden kunnen natuurlijk altijd mee met een telling, met in acht name van de Coronaregels.

De teldata voor het seizoen 2020- 2021 zijn:

  • het weekend van 12/13 september 2020 voor de monitoring gebieden
  • het weekend van 17/18 oktober 2020
  • het weekend van 14/15 november 2020
  • het weekend van 12/13 december 2020
  • het weekend van 16/17 januari 2021 voor de wintervogeltelling en de midwintertelling
  • het weekend van 13/14 februari 2021
  • het weekend van 13/14 maart 2021
  • het weekend van 17/18 april 2021 voor de monitoring gebieden

De monitoring gebieden zijn op bijgaand kaartje aangegeven.

Als je graag wilt meetellen kun je je aanmelden bij Joop Verbruggen. (klik op link) De lokale tellingen geven een beeld van de vogelstand in Nieuwkoop, maar worden ook verwerkt in de landelijke tellingen van het SOVON.

En om in gedachten te houden de slaapplaatstelling van de prachtige Grote Zilverreigers wordt ook nog voorzien, let op de site!

veldkaart vogels tellen nieuwkoop