IVN Nieuwkoop
Vogels
woensdag03mrt2021

Prachtig voorjaarsweer tijdens de Grote Zilverreiger Slaapplaatstelling

Wat hadden we geluk met dat prachtige voorjaarsweer tijdens de telling.
Handschoenen waren niet nodig en de eerste trekkers waren ook al weer terug uit Spanje; via Nestkastenlive zagen wij 11 Lepelaars op de lepelaarbroedlokatie in de Pot zitten. Van de andere kant waren er ook nog echte wintergaten; Jos hoorde en zag 7 Kleine Zwanen over zijn huis gaan.

Terug naar onze telling:

Joke en Yfke hadden bij het Veenwater op de hoek van de Oude Spoorbaan/Hogedijk 8 Grote Zilverreigers en 8 Aalscholvers

Jos  zag in het bosje achter aannemer Koeleman 9 Grote Zilverreigers

In de Groene Jonker zagen Hans en ondergetekende 1 Grote Zilverreiger en heel, heel veel Smienten.

Kars en Jan hebben er in Westveen maar liefst 42 geteld. Niet met z'n allen dicht bij elkaar, maar in drie groepjes.

Jan en Peter zagen vanaf de Uitweg 9 Grote Zilverreigers naar Westveen gaan en 2 Grote Zilverreigers en 4 Aalscholvers naar de Pot gaan. Ook zagen ze zeker één Lepelaar en mogelijk een tweede.

Wim en An stonden voor de laatste keer aan de Hollandsekade en hoopten op een hele mooie score. Helaas zij zagen maar 4 Grote Zilverreigers de Pot in gaan, maar wel 15 Aalscholvers. Dit was hun laatste telling en graag hoor ik wie interesse heeft voor deze telpost.

Pauline en Job hebben 13 Grote Zilverreigers vanaf het parkeerplaatsje De Koekoek de Gaatjes van Apeldoon in zien gaan.

Wijnand en Anton waren diep teleur gesteld. Zij hebben geen Grote Zilverreiger gespot.

Paul, die dit maal werd bijgestaan door Sylvia, heeft er 24 in zien vliegen vanaf de kano-overgdraagplaats aan de Ziende. De eerst landden aan de achterkant van de Gaatjes van Frenk, maar later trokken zij meer naar de Elleboogvaart. Uiteindelijk heeft Sylvia er vanaf een iets andere locatie 28 stuks geteld.

Met elkaar dus 106 Grote Zilverreigers en 27 Aalscholvers.

Toch weer een veel leuker score als die 66 Grote Zilverreigers op 26 oktober en 53 op 21 december, maar waar die 120 tot 150 Grote Zilverreigers zijn gebleven, die Pauline op 27 jan. 's morgens nog zag zitten?

Het blijven onbetrouwbare doerakken, die makkelijk van slaapplaats wisselen.

Bijgesloten nog het spreadsheet met het totaaloverzicht.

Allen weer heel hartelijk dank voor jullie inzet en hopelijk tot eind okt. voor de eerste telling van onze volgende winterperiode.

Joop Verbruggen (vogelwerkgroep IVN Nieuwkoop)