Lid worden

De contributie bedraagt € 24,- per jaar of een gedeelte ervan als je in het lopende jaar lid wordt. Geef tijdens het invullen aan dat je lid wil worden van de afdeling Eerbeek e.o.

Klik op de onderstaande link om lid te worden.

LID WORDEN

 

Voor verdere vragen over het lidmaatschap, donateur of vriend, neem contact op met Penningmeester IVN Eerbeek 

Ons rekeningnummer is:  IBAN. NL17 RABO 0309 230 705 t.n.v. IVN vereniging afd. Eerbeek e.o.

Als lid ontvang je per kwartaal ons verenigingsblad.            'Het Groene Blad'