Werkgroepen

Activiteiten van IVN Eerbeek e.o. worden voorbereid en uitgevoerd door verschillende werkgroepen. Deze werkgroepen werken zelfstandig binnen de afdeling.

Elk kwartaal worden in een coördinatorenoverleg actuele zaken besproken.