Venel

De werkgroep Venel (Vrijwillig Educatief Natuur- En Landschapsonderhoud) voert werkzaamheden uit in het landschap van de gemeente Brummen, maar op verzoek ook in het omringende, landelijke gebied. Deze werkgroep houdt zich bezig met twee zaken:

Het knotten van wilgen op terreinen van particulieren voor wie deze vorm van natuuronderhoud een te zware arbeid vereist, de benodigde tijd ontbreekt of een te hoge kostenpost is.

Deze werkzaamheden vinden plaats van half september tot half april en wel op zaterdagochtenden van 9.00 tot 12.00 uur. Halverwege is er een koffiepauze. De vrijwilligers ontmoeten elkaar op de werkplek, die telkens enkele dagen van tevoren per email door de coördinator van de werkgroep bekend wordt gemaakt. Overigens wordt de eerste en laatste werkochtend van het seizoen meegewerkt met de tuingroep bij het groot onderhoud van de Harmanahof, de natuurtuin in Loenen.

Het onderhoud van de Gravinnebeek op het Landgoed De Molenbeek in Eerbeek.

De Gravinnebeek stond tot 2016 gedurende ruim 25 jaar droog, omdat er geen onderhoud meer plaatsvond. In de herfst van 2016 is de werkgroep venel begonnen met het verwijderen van takken en bladeren uit de beek en het opnieuw uitgraven van de beek, de drie sprengkoppen en de twee zijtakken. Er werd van begin oktober tot half mei elke woensdag gewerkt, aanvankelijk van 13.00 tot 16.00 uur en later van 9.00 tot 12.00 uur. Het doel is om het water weer over de waterval bij het Kerstens Molentje te krijgen. Het water stond in het voorjaar van 2018 tot aan de waterval, maar is in de extreem droge zomer van dat jaar over ongeveer 400 m teruggetrokken.

Op dit moment stroomt de beek als nooit tevoren. Zie bijgaand artikel

De drie sprengkoppen geven nog steeds water. De graafwerkzaamheden zijn afgerond. Het is nu zaak om de beek regelmatig te controleren op versperringen van afgevallen takken of van modder die er door wilde zwijnen is ingetrapt. In elke herfst zal er flink wat blad moeten worden verwijderd.

Wie informatie wil, kan contact opnemen met de coördinator: Jos Rouland