Publiciteit

De werkgroep Publiciteit verzorgt de berichtgeving van de afdeling naar buiten.

Dat gebeurt in de vorm van persberichten die worden aangeboden aan de lokale en regionale media.

IVN Eerbeek is ook vaak present op regionale evenementen met een kraam/ voorlichting over Natuureducatie en groen.

Verdere informatie is verkrijgbaar bij:

Sandra Christiaans