Scholing

De werkgroep Scholing organiseert lezingen mogelijk met aansluitende excursie over natuuronderwerpen. Deze lezingen zijn gericht op iedereen (zowel IVN-leden, -donateurs als buitenstaanders) met belangstelling voor het geboden onderwerp.

Aankondiging van de lezingen en excursies vindt plaats via de lokale en regionale pers en ook via het eigen afdelingsblad.Meer informatie is verkrijgbaar bij de coördinator van de werkgroep:Herma Scherpenzeel