ANBI

De IVN Eerbeek e.o. is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent enerzijds dat u giften aan IVN Eerbeek e.o. in uw aangiften IB mag opvoeren als aftrekpost en anderzijds dat IVN Eeerbeek e.o. over de ontvangen giften geen schenkingsrecht is verschuldigd.

Per 1 januari 2014 gelden voor ANBI’s nieuwe verplichtingen op het gebied van informatie. Deze informatie moet op een website zijn te vinden en daarom is deze pagina aangemaakt.

De meeste onderdelen waren overigens al op de website van IVN Eerbeek e.o. vinden. We verwijzen er naar door middel van een link.

 

De naam

Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Eerbeek en omstreken.

 

Het RSIN-nummer

Ons nummer is 819307142

 

KvK nummer

Onder dit nummer 08143110 zijn we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

 

E-mailades

secretaris@ivn-eerbeek.nl

 

De doelstelling

 

Het beleidsplan

 

De bestuurssamenstelling

Het bestuur staat hier vermeld.

 

Het beloningsbeleid

Alleen echt gemaakte kosten en reiskosten kunnen worden vergoed.

 

Het jaarverslag

Ons jaarverslag kun je hier inzien.

 

 De financiën

Het financiële verslag is hier in te zien.