Natuurtuin

 

Harmanahof

De naam van onze natuurtuin is afgeleid van mevrouw Harmana Kolkmeijer die in de 80’er jaren van de vorige eeuw op deze plek een vlindertuin ontwierp.

Na haar overlijden schonk zij de tuin aan de vereniging Natuurmonumenten, maar die had zelf niet de mogelijkheden deze tuin te onderhouden en te ontwikkelen. Daarom benaderde men in 2001 IVN Eerbeek e.o. met de vraag de vlindertuin opnieuw in te richten en te beheren. Een aantal leden van het IVN nam deze taak op zich en stelde een herinrichtingsplan op voor de tuin, waarbij zij zich niet beperkten tot een biotoop voor alleen vlinders.

Deze natuurtuin is bedoeld als een biotoop voor zoveel mogelijk verschillende kleine dieren: amfibieën, reptielen, insecten, vogels en kleine zoogdieren. Dankzij sponsoring en financiële hulp van de Rabobank in Loenen, het VSB-fonds, Natuurmonumenten en van Loenense bedrijven konden we een poel graven, paden aanleggen, een fraai informatiebord plaatsen en folders drukken.

Op 18 augustus 2005 is de natuurtuin officieel geopend als ‘Harmanahof’ en sindsdien open voor publiek.

 

Natuurtuin Harmanahof