Over ons

Welkom bij IVN-afdeling Eerbeek e.o.

 

IVN

Voluit Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, is een Nederlandse organisatie die zich richt op natuureducatie en natuurbeleving. IVN is in 1960 opgericht en heeft anno 2024, 30.000 leden en vrijwilligers. De organisatie heeft een landelijk bureau in Amsterdam, twaalf provinciale kantoren en 170 vrijwilligersafdelingen.

Doelstelling

De activiteiten van IVN zijn erop gericht om mensen de natuur dichtbij te laten beleven en de waarde ervan te laten ontdekken. De hoop is dat mensen zo bewust worden van hun omgeving en op duurzaamheid gericht handelen gestimuleerd wordt.

Geschiedenis

Verschillende natuurbeschermingsorganisaties zoals Vereniging Natuurmonumenten, KNNV, Jeugdbonden voor Natuurstudie, ANWB en NIVON vonden eind jaren vijftig dat naast aankoop, beheer en studie van natuur, meer gedaan moest worden aan natuureducatie. Met name werd gedacht aan een opleiding voor Natuurgidsen.

Hiervoor werd de Bond voor Natuurbeschermingswachten (die was opgericht in 1948 en weer voortkwam uit de Bond tegen Verontreiniging van Natuur en Stad uit 1939) in 1960 omgevormd tot ‘IVN, Instituut voor Natuurbeschermingseducatie’

Activiteiten

De activiteiten van IVN richten zich op natuurbeleving en natuureducatie. IVN-vrijwilligers organiseren onder andere natuurexcursies, jeugdactiviteiten en cursussen. Sommige cursussen zijn sterk gericht op didactiek, zoals de natuuroudercursus en de natuurgidsenopleiding, andere meer op de natuur, zoals de groencursussen, vogel- of paddenstoelencursussen.

De vrijwilligers van IVN brachten in 2023 ruim 480.000 mensen in aanraking met de natuur in hun eigen omgeving.  Het geschatte aantal activiteiten in dat jaar was ruim 16.000.

Waar doen we het voor?

IVN gelooft dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de huidige samenleving is de mens echter te ver van de natuur komen te staan. IVN wil de natuur weer dichtbij de mens brengen zodat zij de natuur weer in hun hart sluiten en hier ook beter voor zal zorgen. Dit draagt bij aan duurzame samenleving en aan de individuele gezondheid en het welzijn van mensen.

Hoe gaan we dit doen?

IVN is dé verbinder van mens en natuur. Door mensen actief de natuur te laten ontdekken, willen wij een natuurbewuste gedragsverandering bereiken.

Wat doen we dan precies?

IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen we met projecten, campagnes, cursussen en excursies. Zelf leren en doen staan altijd centraal.