2022 04 Leefbaar Amstelveen, Aleid Offerhaus

Ik ben dol op gebraden kippetjes en ook voor spare-ribs, gebakken spekjes of stoofvlees mag je me wakker maken. Waarom dat zo is mag Joost weten.  Ik vermoed dat lang voordat ik überhaupt bestond ergens in mijn archaïsche hersenen de connectie tussen vlees en voldoening is gelegd. Je zou kunnen beargumenteren dat je vlees nodig hebt om de unieke voedingsstoffen die er in zitten, maar dat is niet zo. Die voedingsstoffen, eiwitten voornamelijk, kan je ook ergens anders uit  halen.

Waarom wilt u dit van mij weten? Bij ons ligt het Broedvogelverslag 2020 van Sovon, Stichting ornithologisch veldonderzoek Nederland, op de koffietafel. In dat verslag wordt de Nederlandse broedvogelstand geëvalueerd. Het is grotendeels de uitkomst van veldwerk dat door honderden vrijwilligers gedaan wordt, die jaar in, jaar uit voor dag en dauw opstaan om vogels te tellen. Die uitkomst  is niet onverdeeld slecht, gelukkig. Als alle hoop vervlogen was, dan zou ik dit stukje niet eens willen schrijven. Alleen hoopvol is ze nu ook weer niet. Als de trends zich doorzetten is de helft van de vogelsoorten over 20 jaar hier niet meer aanwezig, sommige zelfs binnen een paar jaar, waarbij vooral het afnemende broedsucces leidt tot uitsterven. Dat heeft alles te maken met het gebrek aan voedsel en het onderliggende verlies aan leefgebied (habitat). Daar zijn wij mensen verantwoordelijk voor. Voor de overleving van onze soort, homo sapiens, is het behoud van de leefomgeving  van andere soorten cruciaal. Wij hebben de ruimte die de natuur inneemt hard nodig. Eigenen we ons nog meer ruimte toe, dan wordt de wereld op korte termijn onleefbaar.

Vliegen en vleeseten zijn geen van beide bezigheden die het leven zin geven en het niet doen is m.i. bijzonder zinvol als we er een leefbare wereld voor terugkrijgen.

Amstelveen leefbaar houden voor vogels zou je al kunnen doen door je tuin(tje) natter, groener, rommeliger en inheemser te maken. De gemeente zou vaker en minder rigoureus kunnen snoeien (Als ik nu door de parken loop, hebben vogels die in struiken broeden het nakijken). Ze kan de verstening tegengaan die er straks voor gaat zorgen dat de stad moordend heet is en tijdens de steeds vaker voorkomende hoosbuien meteen blank staat. Voor veel mensen valt de natuur in de categorie ‘niet nuttig/lastig’, maar stuifmeel, Saharastof, vogelpoep en straks eikenprocessierupsen en herfstbladeren zijn uitdrukkingen van precies die natuur die ons leven draagt en dragelijk maakt.

Zijn wij, mensapen, slim genoeg om onze soort in stand te houden door onze leefruimte zo klein mogelijk te houden?

Aleid Offerhaus
Natuurgids IVN Amstelveen

Het is verboden deze column te dupliceren of te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de schrijver/fotograaf/tekena(a)res.