Ze dansen in mijn tuin!

Eigenlijk heb ik maar een ieniemienie tuintje voor het huis. Niet keurig aangeharkt, voor een hark is geen ruimte. Ook niet voor een schoffel want alles wat er groeit mag er zijn en als ik het teveel vind dan heb ik een paar handen aan het lijf die kunnen wieden.
‘Je weet eigenlijk niet wat onkruid is en wat geen onkruid is’, zei iemand ooit tegen mij. Het deed een beetje pijn aan mijn groene hart. Dat niet iedereen van mijn manier van tuinieren houdt dat kan ik snappen maar om nu wat meewarig naar mijn tuintje te kijken en dan zeggen dat je het verschil bijna niet ziet tussen onkruid en dat wat voor een ‘gewone’ plant door kan gaan dat gaat mij te ver. Ik keek met hem mee en kwam tot de conclusie dat het wel mee viel. ‘Hier kun je lekkere pesto van maken’, zei ik, en greep wat vers zevenblad uit de tuin. De ogen werden iets groter er verscheen een zuinig lachje en het ontlokte een opmerking….
‘Ja, dat zal!
Ik lachte uitbundig en zei dat ik ontzettend blij ben met mijn kleine friemeltuintje en dat de bijtjes, vlinders en andere insecten er ook blij mee zijn. Als ik tuintjes zie waarvan de bodem keurig aangeharkt is dan word ik wel een beetje droevig. Die mooie zwarte grond, daar past perfect een plantje bij. Zo een die goed is voor bij en vlinder. Waar je zelf blij van wordt als je een poosje gaat zitten kijken. Alleen naar zwarte grond kijken ben je snel klaar mee. Maar als er iets groeit en bloeit is er veel meer te zien. De tuinen bij onze huizen kunnen juist mooi op elkaar aansluiten en ervoor zorgen dat bijen, vlinders en insecten voldoende te eten hebben. Als insecten te eten hebben in de tuin dan hebben vogeltjes ook te eten. Het een heeft toch echt invloed op het ander. In stenen tuinen hebben beestjes niets te zoeken. De actie ‘steen eruit, plant erin’, zoals dit voorjaar door diverse tuincentra werd gehouden leverde toch heel veel stenen op. Ook de actie van de grootgrutter over de insecten sloot er mooi bij aan. Hoe kun je iets duidelijk maken? Door actie te maken! We kunnen er niet meer omheen, het gaat slecht met de insecten, de bij, de vlinder. En dan gebruiken we heel graag het woord ‘Biodiversiteit’. Wat is er nu belangrijk? Niets anders dan te zorgen voor alles wat leeft en groeit zodat er voor de toekomst NATUURlijk ook genoeg te genieten (over)blijft. Bij mij in het kleine tuintje is het een drukte van belang en dansen de klaprozen door de bezoekjes van de bij.

En nu naar buiten want daar gebeurt het!