Vogelwerkgroep

De vogelwerkgroep houdt zich bezig met het geven van cursussen voor zowel beginnende vogelaars als gevorderden en het verzorgen van publieksexcursies.

Inhoudelijk

De publieksexcursies vinden plaats in parken/natuurgebieden in of direct rondom de stad Groningen (bijvoorbeeld het Stadspark, de Onlanden, Onnerpolder, Recreatiegebied Kardinge) of in natuurgebieden in de noordelijke provincies (bijvoorbeeld Bargerveen, Lauwersmeer, Schiermonnikoog, Alde Feanen). Centraal staat in onze excursies de relatie tussen vogelsoorten en hun biotoop. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het leren (her)kennen van de zang.

De cursussen worden gehouden in het AOC Terra aan de Hereweg in Groningen. Naast een vogelcursus voor beginners en een voor gevorderden geven we ook meer themagerichte cursussen zoals de Vogelgeluidencursus, waarbij specifiek het herkennen van vogelzang centraal staat, en de gevorderdencursus ‘Roofvogels en Uilen’. Omdat het verzorgen van een cursus behoorlijk arbeidsintensief is wordt er jaarlijks gemiddeld één cursus gegeven.

De vogelwerkgroep (VWG) bestaat uit ongeveer vijftien leden, die eens per zes weken vergaderen in het IVN-pand aan de Helperwestsingel. Aanwas vindt vooral plaats vanuit de cursisten van de vogelcursussen. Tijdens vergaderingen worden de cursussen en excursies gepland en voorbereid en worden de laatste nieuwtjes op vogelgebied besproken. Daarnaast kunnen kwesties rondom vogelbescherming, natuur en/of milieu aan de orde komen, en wordt o.a. besproken in hoeverre wij mee doen aan acties van landelijk IVN of van bijvoorbeeld Vogelbescherming Nederland zoals de Nationale Vogelweek. Tevens gaan de werkgroepleden er een paar keer per jaar gezamenlijk op uit naar bijzondere vogelgebieden om hun kennis op peil te houden c.q. uit te breiden. Verder doen we mee aan de World Birdwatchdag, waarbij in de Onlanden de langstrekkende vogels geteld worden. Sommige VWG-leden houden zich individueel ook nog bezig met bijvoorbeeld vogeltellingen voor SOVON of weidevogelbescherming voor Landschapsbeheer Groningen.

Contact

Lijkt het je leuk om aan een excursie of een cursus mee te doen, of om lid van onze werkgroep te worden? Neem dan contact op met

Contactpersoon: Willy Sjaarda, willy.sjaarda@gmail.com, 06-25583942

ransuil, naaldboom winter excursie vogel
winter excursie vogel zeearend vogel excursie

Cursus

Vogelcursus voor (enigszins) gevorderden  vanaf 19 maart 2020

Activiteiten

Fietsexcursie Hunzedal  21 augustus 2021
Vogelexcursie Nationaal Park Lauwersmeer  18 september 2021
Euro Birdwatch  2 oktober 2021
Wandelexcursie de Onlanden  16 oktober 2021
Vogelexcursie in het Hunzedal  6 november 2021
Excursie Dollard/Polder Breebaart  4 december 2021

Verslagen

Op zoek naar de zwarte specht  maart 2017
Verslag Beginnerscursus 2017
Het Lauwersmeer is een waar vogelwalhalla  november 2018
Kleine koning  mei 2019
Cursus Vogelgeluiden  juni 2019
Vogelexcursie Gasterse Duinen  maart 2020

Foto's: Klaas Heeres