Contact Groningen Haren

Adressen en informatie

IVN Groningen-Haren
Taco Mesdagstraat 24
9718 KL Groningen
website: ivn.nl/afdeling/groningen-haren
e-mail: ivngroningenharen@gmail.com

Bestuur (db: dagelijks bestuur)

Paul Kusters ivngroningenharen@gmail.com voorz/db
Gerard Smeding

ivngroningenharen@gmail.com

secr/db
Bert Bemer ivn.groningen.fin-adm@ziggo.nl, 050-2803416

penningm/db

Edda Kammenga ivngroningen.natuur.en.meer@gmail.com

lid/db

Els van den Boomgaard elsvdboomgaard@gmail.com lid
Ernst Flentge e.w.flentge@freeler.nl lid
Ina Velthuis ivngroningen.plantenwerkgroep@
gmail.com
lid
Mirjam Aalfs mirjamaalfs@gmail.com lid

Ledenadministratie
Frans Kromme, p/a Taco Mesdagstraat 24, 9718 KL Groningen
E-mail: ivn.groningen.lidmaatschap@gmail.com
IBAN: NL37 SNSB0339 5045 36 t.n.v. IVN Groningen-Haren

Contributie/administratie
Je kunt lid worden van IVN afdeling Groningen-Haren voor minstens €24,– per jaar.
Als donateur steun je het IVN en betaal je per jaar minstens €17,– dat geheel ten goede komt aan de afdeling.

Opgave, verhuizingen, overschrijvingen naar andere afdelingen en opzeggingen (dit laatste alleen voor 1 januari) graag doorgeven aan de ledenadministratie van onze afdeling.

Betalingen geschieden per toegezonden acceptgiro of via internetbankieren.

Werkgroepen en coördinatoren

Natuur en Meer!
Edda Kammenga, ivngroningen.natuur.en.meer@gmail.com
Natuurkids
Mirjam Aalfs, mirjamaalfs@gmail.com, 06-33373301
Stadsecologie
Gerard Smeding, stadsecologie.ivngroningenharen@gmail.com
Vogelwerkgroep
Willy Sjaarda, willy.sjaarda@gmail.com, 06-25583942
Wilde Plantenwerkgroep
Ina Velthuis, ivngroningen.plantenwerkgroep@gmail.com
Wilde Planten Tuinkring
Ernst Flentge, e.w.flentge@freeler.nl, 050-5349131
Werkgroep PR en Communicatie
vacant

Groeningen
Kopijadres: ivngroningen.redactiegroeningen@gmail.com, Taco Mesdagstraat 24, 9718 KL Groningen
Redactie: Denise Humalda, Edda Kammenga en Frans Kromme
Vormgeving: Jan Faber, enitials.nl
Druk en verspreiding: Editoo

IVN Consulentschap Groningen
Postbus 6095
9702 HB  Groningen
E-mail: groningen@ivn.nl
Tel: 050-3135933
Vrijwilligersconsulent: Henny Greven

IVN Landelijk
Postbus 20123
1000 HC Amsterdam
Tel: 020-6228115
Website: www.ivn.nl

IVN Provinciaal
Regionieuws