Contact Groningen Haren

Adressen en informatie

IVN Groningen-Haren
Laagveld 50
9753 KB Haren
website: ivn.nl/afdeling/groningen-haren
e-mail: ivngroningenharen@gmail.com

Bestuur (db: dagelijks bestuur)

Lammert Tiesinga la.tiesinga@gmail.com  050-3133682 voorz/db
Toeska Coolen

ivngroningenharen@gmail.com

secr/db
Carlo Ensing c.f.ensing@gmail.com  06-47871101 penningm/db
Els van den Boomgaard elsvdboomgaard@gmail.com lid
Ernst Flentge e.w.flentge@freeler.nl lid
Ellen Vissia e_vissia@hotmail.com lid
Pieta Walma pwalma@hetnet.nl lid

Ledenadministratie
Laagveld 50, 9753 KB Haren
E-mail: c.f.ensing@gmail.com
IBAN NL12INGB0003742937 t.n.v. IVN Groningen-Haren

Contributie/administratie
Je kunt lid worden van IVN afdeling Groningen-Haren voor (minstens) €20,50 per jaar. Als lid kun je actief zijn door je aan te sluiten bij een werkgroep, projectgroep, de redactie van Groeningen of het afdelingsbestuur.
Als donateur steun je het IVN en betaal je per jaar minimaal €13,50 dat geheel ten goede komt aan de afdeling.
Leden en donateurs ontvangen het afdelingsblad ‘Groeningen’, en leden ontvangen tevens het landelijk tijdschrift ‘Mens en Natuur’. (Leden die ‘Mens en Natuur’ niet toegestuurd willen krijgen, wordt verzocht om contact op te nemen met de afdelingspenningmeester.)

Opgave, verhuizingen, overschrijvingen naar andere afdelingen en opzeggingen (dit laatste alleen voor 1 januari) graag doorgeven aan de ledenadministratie van onze afdeling. Betalingen geschieden per toegezonden acceptgiro of via internetbankieren.

Werkgroepen en coördinatoren

Boekenverkoop
Saskia van der Burg, SteunfondsNME@hotmail.com, 050-5799631
Natuurkids
Pieta Walma, pwalma@hetnet.nl, 06-15068091
Stadsecologie
Lammert Tiesinga, la.tiesinga@gmail.com, 050-3133682
Vogelwerkgroep
Willy Sjaarda, willy.sjaarda@telfort.nl, 050-5419726
Wilde Plantenwerkgroep
Ellen Vissia, e_vissia@hotmail.com, 050-5770233
Wilde Planten Tuinkring
Ernst Flentge, e.w.flentge@freeler.nl, 050-5349131
Werkgroep PR en Communicatie
Vacature
 

Groeningen
Kopijadres: ivngroeningen@gmail.com, Laagveld 50, 9753 KB Haren
Redactie: Ana Buren
Vormgeving: Jan Faber
Druk: Multa bedrijven Assen

IVN Consulentschap Groningen
Postbus 1020
9701 BA Groningen
E-mail: consulentschap.groningen@ivn.nl
Tel: 050-3135933
Vrijwilligersconsulent: Marit Stokkentreeff

IVN Landelijk
Postbus 20123
1000 HC Amsterdam
Tel: 020-6228115
Website: www.ivn.nl