Groningen Haren
Landschap
donderdag21jun2018

Verslag vogelexcursie Ruiten Aa

Met 20 mensen komen we om  9.15 uur op de parkeerplaats in Smeerling aan. Onze gids Bauke Koole arriveert per fiets en dan voegt zich nog een viertal deelnemers bij de groep die rechtstreeks naar de startplek zijn gegaan. Zo gaan we dus in totaal met 25 mensen op stap, dit prachtige gebied in.

Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Het beheer staat volledig in het teken van natuurontwikkeling. En dat kan je zien! Allerlei grassen, kruiden, bloemen, graanveldjes, fraaie boomwallen, mosterdzaad, boekweitranden, korenbloemen tussen rogge en daartussendoor de fraaie meanderende Ruiten Aa.

Ruiten Aa,mosterdzaad,Susan de Smidt,natuurontwikkelingMosterdzaad, foto: Susan de Smidt

Het is heel mooi: we genieten met volle teugen. Bauke vertelt waarom deze vorm van beheer zo belangrijk is voor de vogels, insecten, planten en andere dieren. Bijvoorbeeld dat door de open vegetatie de rogge niet dicht opeen staat, maar ruimte laat aan korensla en korenbloem, zodat de zon de bodem kan bereiken. Dat maakt het voor jonge vogels goed toeven tussen het graan. Nat compact graan laat geen zon door, is koud, hiertussen overleven ze moeilijk. De diverse grassen leveren zaad (voedsel), en de bloemen trekken vlinders en bijen aan.

Ondertussen zien en horen we akkervogels als de geelgors, gele kwik en kneu. In de Ruiten Aa zien we weidebeekjuffers, hun verblijf toont aan dat het water schoon is; zuurstof- en voedselrijk. Ook een viervleklibelle wordt gezien en in de lucht nemen we een torenvalk waar. In een rij sleedoorns zitten ringmussen, een boompieper wordt gehoord en planten als kleine ratelaar, orchis, hazepootje en zandblauwtje worden gedetermineerd. Ook diverse vlinders zien we rond fladderen, o.a. het koolwitje, het geaderd witje, de kleine vos,  de citroenvlinder en een heel bijzondere gefotografeerd door Marga van der Pluym: de 'aangebrande spanner'!

Ruiten Aa,aangebrande spanner,Marga van der PluymAangebrande spanner, foto Marga van der Pluym

We treffen het met het weer: eerst leek het nog wat fris, maar al snel is het zonnig en prettig warm. Halverwege lassen we een korte koffiepauze in, daarna komen we bij kruidig grasland en zien we een stukje veengrond waar als gevolg van vroegere bemesting nog behoorlijk wat pitrus staat. Ondertussen horen we in de boomrand een tuinfluiter en zien we op het pad een jonge witte kwikstaart. Bauke wijst ons op de moerasandoorn, een  pluimachtige paarse bloem. Hij vertelt erbij dat het maar goed is dat het geen bosandoorn is want die schijnt nogal te stinken.                                          Verderop passeren we een tuinbonenveld en komen we langs een zandrug met struikheide. Een mooi glooiend landschap. Iemand ziet hommels op het sintjanskruid, iemand anders wollepluis (of is het veenpluis?), een derde valt de vele lisdodden op in het riet. En als kers op de taart horen we een spotvogel. Helaas houdt hij het kort, waardoor niet iedereen zijn zang meekrijgt.     

beekdal,Ruiten Aa,Catherine BrandsmaFoto: Willy Brinkgreve

We zijn aan het eind van onze prachtige wandeling gekomen; om ongeveer 12.15 strijken we neer in de tuin van het theehuis voor een kopje koffie met of zonder gebak.

Tot slot nog een aantal vogels die naast de al genoemde ook gehoord en/of gezien zijn: buizerd, zwartkop, boerenzwaluw, winterkoning, grasmus, bosrietzanger, zanglijster, grauwe vliegenvanger, rietgors. Geen complete lijst deze keer.

Ik zie terug op een heel mooie excursie met boeiende informatie over een prachtig natuurgebied! Een plek die ik zeker nog eens ga bezoeken. En ik denk velen met mij!

Willy Sjaarda

open graanveld,excursie,gidsFoto: Susan de Smidt

Ruiten Aa,tuinbonen,Willy BrinkgreveTuinbonen, foto: Willy Brinkgreve

Titelfoto: Catherine Brandsma