Regionieuws IVN Groningen | april 2018

Binnenkort is het weer zover. Op 14 juli zijn we te gast bij IVN Veenkoloniën voor de Provinciale Ledendag. Het belooft een mooie dag te worden en het programma biedt voor ieder wat wils. In deze nieuwsbrief meer hierover. 

Deze nieuwsbrief is voor en door IVN (bestuurs)leden in de provincie Groningen. Heb je onderwerpen of vragen die je graag met andere afdelingen in de provincie wilt delen, stuur je kopij dan naar j.boekhout@ivn.nl

Agenda 2018 IVN Groningen

Woensdag 30 mei - Dialoogtraject IVN vrijwilligers en beroepskrachten
Hele maand juni - IVN Slootjesmaand
Zaterdag 14 juli: Provinciale Ledendag Groningen
Vrijdag 7 september: Gronings Groen - Natuur op en rond het boerenland
Hele maand oktober- IVN Paddenstoelenmaand
Zaterdag 6 oktober: Landelijke Ledendag
Zaterdag 13 oktober: Scharrelkids Inspiratiedag 2.0
Dinsdag 30 oktober: Regio-overleg Groningen - 18.00 - 20.30 uur

Landelijke Raad

Zaterdag 2 juni 2018
Zaterdag 13 oktober 2018 (in optie)
Zaterdag 15 december 2018

Overige data

21 en 22 april - Nationale bijentelling
24 mei - Regiotour Duurzame Aarde 
27 oktober: Nacht van de Nacht
3 november: Natuurwerkdag

In deze nieuwsbrief:

Provinciale ledendag
Gronings Groen
Zoektocht naar nieuwe actieve vrijwilligers. Tips en trics!
Dialoogtraject versterken samenwerking IVN vrijwilligers en beroepskrachten
Expositie ecologisch en archeologisch onderzoek Ouderschansker kolk
Plan Dallandschap Oude Riet in Westerkwartier
Nieuwe op OnsIVN: overzicht IVN lespakket en campagne materialen
Wat zoemt er in jouw achtertuin?
Lezing bijenproject
Vrijwiligers gezocht voor monitoring vleermuizen
Regiotour Duurzame Aarde
Jongeren voor natuur
Bereik Groningse afdelingen
Bekend maakt bemind

Provinciale ledendag

IVN leden uit Groningen van harte welkom!
Op 14 juli a.s. organiseert IVN Veenkoloniën i.s.m. met IVN Groningen de Provinciale ledendag. In theehuis Smeerling wacht ons om 9.30 uur een kop koffie/thee, waarna Hans Bellers de dag opent. In de ochtend zijn er 2 lezingen; een lezing over het Landschap van de Westerwoldse Aa door Jacob de Bruin (Natuurmonumenten) en een lezing over de dieren in Westerwolde door André Eijkenaar (Het Groninger Landschap). Na een goed verzorgde lunch gaan we naar buiten en kunnen we kiezen uit twee verschillende wandelexcursies en een rondleiding op de (biologische) boerderij van Harry Luring over natuurinclusieve landbouw.

IVN leden in Groningen ontvangen eind mei een uitnodiging per mail.
NB. indien geen mailadres bekend is in de ledenadministratie ontvang je deze uitnodiging per post.

Gronings Groen

Natuur op en rond het boerenland
De lente is nog maar net in aantocht, maar we zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de zesde editie van Gronings Groen. Deze dag is voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor de natuur in Groningen.
Dus ook voor jou! 

Dit jaar vind Gronings Groen plaats op vrijdag 7 spetember 2018 in het prachtige Westerwolde. Het thema dit jaar is Natuur op en rond het boerenland.  

Je wilt deze dan natuurlijk niet missen. Opgeven is nog niet nodig, maar blokkeer alvast de datum in jouw agenda. 

Zoektocht naar nieuwe actieve vrijwilligers. Tips en trics!

Het vinden én binden van nieuwe en vooral actieve vrijwilligers is voor iedere vrijwiligersorganisatie actueel. De tijden veranderen en de vrijwilliger van nu wil zich vaak niet langdurig binden voor een organisatie in traditionele bestuurderstaken, maar zet zich graag in voor (kortdurende) projecten cq. taken binnen zijn/haar interesseveld. In de toolkit op OnsIVN vind je een aantal documenten met betrekking tot ledenwerving, - binding en –activering. Voor het plaatsen van een vacature hebben we hier een mooi voorbeeld die je naar eigen wensen kunt invullen. 

Enige aandachtspunten:

  • Benoem in de vacature vooral waarom het leuk is om als vrijwilliger van IVN aan de slag te gaan; een gezellig en hecht team, gratis lunch, mooie IVN kleding etc.
  • Vermeld ook de trainingen die je kunt volgen en de werkervaring die je opdoet als je bij IVN aan de slag gaat; leren organiseren, netwerk uitbreiden, verantwoordelijkheid nemen, presenteren etc. Biedt ook perspectief voor de vrijwilliger, bijvoorbeeld; na een jaar actief als IVN vrijwilliger kun je trainer worden voor nieuwe IVN begeleiders.  
  • Sluit het jaar/seizoen af met een een gezellig etentje of kampvuuravond voor het vrijwilligersteam. Vermeld dit ook in de vacaturetekst. 
  • Vermeld ook leuke quotes van andere vrijwilligers. Dit helpt met name bij jongeren heel goed. Ook leuk om samen met een groepje vrienden aan de slag te gaan met een project van IVN.

  
Dialoogtraject versterken samenwerking IVN vrijwilligers en beroepskrachten

IVN is dé verbinder van mens en natuur. Daarmee staan we midden in de maatschappij, waar mens en natuur steeds verder van elkaar af zijn komen te staan. We willen écht impact maken, mensen actief de natuur te laten ontdekken en zo een natuurbewuste gedragsverandering bereiken. Onze kracht is dat we een landelijke organisatie zijn, maar diep vertakt in de samenleving, met duizenden vrijwilligers in 170 lokale afdelingen en beroepskrachten in alle provincies. Hoe kunnen we deze kracht nog beter benutten? En hoe kunnen we de verbinding met de samenleving versterken, en nieuwe vrijwilligers blijven betrekken? Help mee en meld je aan voor het dialoogtraject ‘Samen meer bereiken’. 

Op woensdagavond 30 mei a.s. van 18.30 – 21.15 uur gaan we met elkaar in gesprek en denken we na over een betere samenwerking en een nauwere relatie tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Dat laatste ook in bestuurlijke zin: we willen de vraag op tafel leggen of IVN weer één organisatie kan worden, de scheiding tussen stichting en vereniging opheffen. 

Het dialoogtraject zal zich toespitsen op drie vragen:

  1. Hoe kunnen beroepskrachten en vrijwilligers beter samenwerken (aan de missie van IVN)?
  2. Hoe kan IVN nog beter de verbinding maken met de samenleving en nieuwe vrijwilligers betrekken?
  3. Welke organisatiestructuur past bij een goed samenwerkend IVN?

Alle afdelingen ontvangen hiervoor een uitnodiging via het Landelijke Bureau, maar je kunt je ook nu alvast aanmelden via t.verploegh@ivn.nl

We verwelkomen je graag op 30 mei in onze locatie de Veldhoeve in Orvelte. 

Opening expositie ecologisch en archeologisch onderzoek Ouderschansker kolk

De heer Henk Staghouwer, gedeputeerde van de provincie Groningen, heeft zaterdag 7 april jl. de expositie geopend van het ecologisch en archeologisch onderzoek van de Oudeschanker kolk, een samenwerkingsproject van IVN Bellingwedde (IVN Westerwolde en Oldambt) en de Stichting Vesting Oudeschans. 

Kolken zijn overblijfselen van dijkdoorbraken in vroegere tijden. De kolken zijn sterk aan het verlanden en overal is een metersdikke sliblaag aanwezig. In deze sliblagen hoopt de Stichting Vesting Oudeschans archeologische vondsten aan te teffen en heeft daarom contact gezocht met IVN Bellingwedde om hierin samen te werken. IVN Bellingwedde heeft de aanwezige kolken in het Dollardgebied geïnventariseerd en zowel flora- en fauna onderzoek als cultuurhistorisch onderzoek gedaan.  

De komende maanden wordt de kolk ecologisch onderzocht en hersteld. Daarnaast is een expositie geopend waar men vanaf 7 april tot eind november 2018 kan volgen wat er (letterlijk) boven water komt en wat er in het water leeft! 

Plan Dallandschap Oude Riet in Westerkwartier

Zo’n 700 jaar geleden trokken mensen langs de oude rivier en zeearm ‘De Oude Riet’ om zich her en der te vestigen. Deze eeuwenoude rivier doorkruist en verbindt de complete nieuwe gemeente Westerkwartier. De bodem van De Oude Riet is nog steeds goed zichtbaar in het landschap en vanaf Noordhorn tot Boerakker ontstond door eb en vloed een unieke kleirug, die ook als zodanig nog herkenbaar is. Op 18 april a.s. organiseert IVN Grootegast een lezing over het ‘Plan Dallandschap Oude Riet’. Door aanpassingen aan ‘De Oude Riet’ wil men natuurgebieden in Westerkwartier opnieuw met elkaar verbinden en ook de mogelijkheden voor recreatie en verbeteringen voor de landbouw en landschapsherstel in kaart brengen. Lees meer….

Nieuw op Ons IVN: overzicht IVN lespakketten en campagnematerialen

Op Ons IVN vind je nu een overzicht van verschillende lespakketten die IVN (landelijk) heeft ontwikkeld voor het basisonderwijs met natuurlijk de lespakketten die horen bij de landelijke campagnes, maar ook allerhande buitenlessen voor op en rond het schoolplein. Misschien zit er nieuw materiaal voor je bij dat je kunt gebruiken in je activiteiten, zoals het lespakket slootjesdagen, natuurlessen op het schoolplein en nog veel meer.  
Kijk maar eens op https://ons.ivn.nl/#/vereniging/scholenwerk/lespakketten

Wat zoemt er in jouw achtertuin? 

Doe mee met de Nationale Bijentelling op 21 en 22 april 2018
Nederland Zoemt is een project van IVN, LandschappenNL, Naturalis en Natuur & Milieu, mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Het doel van Nederland Zoemt is het structureel vergroten van het voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland.

Zoals velen van jullie weten gaat het niet goed met de wilde bijen. Meer dan de helft van alle 358 wilde bijensoorten worden met uitsterven bedreigd en dat terwijl bijen ontzettend belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. 80% van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. 

Help de bijen en doe mee aan de Nationale Bijentelling op 21 en 22 april 2018. Hierdoor kunnen we in kaart brengen waar bijen wonen, met hoeveel ze zijn en hoe we ze beter kunnen helpen. Meedoen is eenvoudig, ook voor degenen die weinig of geen kennis van bijen hebben. Om alle soorten te herkennen zijn er verschillende hulpmiddelen, zoals een telformulier met zoekkaart, instructievideo en een uitgebreid bijengidsje ontwikkeld. Al deze materialen zijn te vinden op www.nederlandzoemt.nl/bijentelling. Op deze website kunnen deelnemers in het weekend van 21 en 22 april ook direct de resultaten van hun telling invoeren en kan iedereen live de resultaten volgen. 

Bijentelling

Lezing bijenproject

IVN Westerveld, een ware ambassadeur voor de bijen in onze leefomgeving, heeft vorig jaar een groots bijensymposium georganiseerd. IVN Veenkoloniën heeft Ans Lutgerink van IVN Westerveld gevraagd een lezing te geven over de plantensoorten die voorkomen in de bermen van de zandgronden en hoe we de soortenrijkdom van de bijen met vooral bloeiende bermplanten kunnen vergroten. Een mooi voorbeeld hoe we elkaar als IVN afdelingen kunnen versterken en elkaars kennis kunnen delen.

Vrijwilligers gezocht voor monitoring vleermuizen

Het Netwerk Ecologisch Monitoring Vleermuis Transecttellingen (NME VTT) is op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen om gegevens te verzamelen van vleermuizen in o.a. Groningen en West-Drenthe. Met deze gegevens worden door het CBS trends bepaald van verschillende vleermuissoorten, zoals de gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis.

Van 15 juli tot 1 september ga je als vrijwilliger twee keer een route met drie transecten met de auto afleggen. De vleermuizen worden op deze route automatisch vastgelegd met een speciale geluidenregistrerende ‘bat detector’ (een batlogger). Elk vleermuizenteam krijgt een Batlogger in bruikleen, die je ook mag inzetten voor andere leuke (IVN)vleermuis-activiteiten. Als vrijwilliger krijg je een training van de Zoogdiervereniging, zodat je de geluiden zelf kunt analyseren. Lees meer...

Regiotour Duurzame Aarde

Inspiratie en discussie over natuur en duurzaamheid bij IVN
De succesvolle landelijke inspiratiemiddag Duurzaamheid & Biodiversiteit krijgt een vervolg! 3 dagen met inspirerende lezingen en workshops over o.a. de ecologisch voetafdruk en hoe we duurzaamheid in onze IVN actviteiten kunnen inbedden. 

Jan Juffermans geeft een inspirerende lezing over de ecologische voetafdruk en laat op een boeiende manier zien hoe natuur, biodiversiteit en duurzaamheid met elkaar samenhangen. Ook ontdekken we wat de (on)mogelijkheden zijn om als individu -met een IVN petje op- in actie te komen voor een duurzame Aarde. In een workshop kun je daarna verdieping zoeken en handvatten krijgen voor praktische acties om te zorgen voor meer duurzaamheid binnen IVN.  Lees meer…

Data en locaties
19 april - Tilburg - 13.30-17.00
24 mei - Zwolle - 17.30-21.00 (inclusief soep)
19 juni - Zuid-Holland - 17.30-21.00 (inclusief soep) (in Alphen aan den Rijn)

Jongeren voor natuur!

IVN Natuureducatie organiseert samen met Nationaal Park Drents-Friese Wold een natuurkamp voor jongeren van 18-26 jaar; Youth plussers. 

Het internationale kamp vindt plaats op 26 juni t/m 1 juli in het Nationaal Park Drents-Friese Wold, op camping de Reeënwissel. Het is een internationaal kamp dus een mooie gelegenheid om jouw kennis van de engelse taal te oefenen! 
Stuur de uitnodiging door aan jullie zoons of dochters en andere jongeren waarvan jij denkt dat het voor haar/hem interessant is. Meer informatie...

Bereik Groningse afdelingen

IVN verbindt mens en natuur, aldus onze missie. Om hoeveel mensen (jong en oud) gaat het concreet in Groningen? Dankzij de landelijke bereikmeting, die door het IVN verenigingsbureau wordt uitgevoerd en door veel afdelingen wordt ingevuld, is er een antwoord op deze vraag; Ruim 5000.

Inzage hebben in bereik van activiteiten is heel belangrijk voor ledenwerving en subsidieaanvragen. In Groningen is de bereikmeting ingevuld door vier IVN afdelingen: Groningen-Haren, Leek-Nietap, Grootegast, Noord-Groningen en Westerwolde.

In 2017 bereikten deze afdelingen dankzij hun activiteiten 3741 mensen. Bij de meting is onderscheid gemaakt naar deelnemers (volwassenen en jeugd) van activiteiten en het brede publiek dat bereikt wordt via communicatieve activiteiten (websites, columns, stands, open dagen enz). Bij gebrek aan de overige gegevens is het totaalbereik van IVN Groningen door middel van extrapolatie vastgesteld: 2947 volwassenen en 587 kinderen en via communicatie 1514 mensen. Samen dus ruim 5000. Dank aan een ieder die heeft bijgedragen aan deze meting.

Bekend maakt bemind

De cultuurhistorische wandelroute ‘Bekend maakt bemind’ neemt je mee op ontdekkingstocht door de geschiedenis van de dorpen Midwolda en Oostwolde.  Op maandag 21 mei (2e Pinksterdag) van 11.00-17.00 uur vindt de tweede editie plaats van de Bekend maakt Bemind wandel – en fietsdag. Op deze dag zijn bijna alle locaties opengesteld die in de route zijn opgenomen. De route is te vinden op de app ‘Groningen routes’. Kijk voor meer informatie op www.bekendmaaktbemind.com