Verandering samenstelling bestuur IVN Grave

Het bestuur van IVN Grave heeft enkele wijzigingen ondergaan. Bij de Algemene ledenvergadering (ALV) van 2021, is de heer H Wijdeven tot het bestuur toegetreden.

 

De samenstelling van het bestuur is:

Het nieuwe correspondentieadres van onze vereniging is:
Appelhof 8 te 6584BL Molenhoek.
Het emailadres van de vereniging blijft: ivngrave.natuureducatie@gmail.com.
De secretaris is ook bereikbaar via tel: 06-11748460.

Het nieuwe bestuur heeft inmiddels een aantal taken/werkzaamheden verdeeld. Hieronder de globale verdeling:
René van den Heuvel is naast voorzitter ook verantwoordelijk voor de communicatie- en PR-activiteiten;
Gerard Janssen is naast secretaris (inclusief ledenadministratie), ook coordinator werkgroep Natuurfotografie en beheerder Ons IVN;
Hans Hofhuizen is aanspreekpunt voor de werkgroepcoördinatoren en voorzitter van het overleg van de werkgroepcoördinatoren.

Voor een volledig overzicht van de werkzaamheden van de individuele bestuursleden, klik hier: 

werkzaamheden bestuur