Struinroute Keent (7 km)

Aan de Maas tussen Grave en Ravenstein ontwikkelt zich een uniek, fors natuurgebied in de Oude Maasarm, die ligt tussen het eiland Keent en het vaste land.

Brabants Landschap heeft een Struinroute ontwikkeld met een lengte van 7 km. U kunt de route downloaden, uitprinten en meenemen als u op pad gaat. 7-km-struinroute-in-de-ban-van-de-maas-keent-ravenstein.pdf

Keent heeft 2 infopunten aan de Zuijdenhoutsestraat. Op nr. 2 is het Infopunt van Brabants Landschap en Stichting Taurus over de natuurontwikkeling, grote grazers in het gebied en het fokprogramma om het uitgestorven oerrund terug te krijgen. Op nr. 4 heeft Wim de Kleijn een ontmoetingsplek voor jong en oud, met informatie over de wilde flora en fauna, het (oorlogs)verleden en een atelier. Tegen een klein prijsje worden koffie, thee en lekkers geserveerd. 

Over Keent

Het buurtschap Keent lag tot de kanalisering van de Maas in 1938 op de oever van  Gelderland. Het hoorde tot 1 mei 1923 bij de gemeente "Balgoij en Keent", daarna ging deze over naar de Gemeente Overasselt. Na de normalisering werd Keent Brabants grondgebied, maar de grenscorrectie kwam pas in 1958 en ging Keent over naar de gemeente Ravenstein. Door de gemeentelijke herindeling in 2003 ging Ravenstein en daarmee ook het buurtschap Keent op in de gemeente Oss.

De oude rivierbedding werd voor een deel uitgegraven en weer aangesloten op de Maas. Keent is dan een met de natuur en hoog water omzoomd eiland. In de Oude Maasarm Keent ligt een brede watergeul te midden van ooibossen, struwelen, moerassen, stroomdalgraslanden en verschillende recreatievoorzieningen. Het uitgraven van de oude Maasarm zorgt voor een waterstandverlaging van de Maas. Dit vergroot de veiligheid voor bewoners achter de dijken.

De Oude Maasarm Keent omvat 330 hectare nieuwe spannende natuur en een prettige omgeving om te wonen en natuurgericht te recreëren. Grote grazers en vele vogels vinden hier een prima thuis.

Langeafstandwandelpaden en fietsroutes brengen toeristen nu al in de streek. Nog meer over Keent leest u hier.