Vleermuizenwerkgroep Maashorst Vleermuizen

Vleermuizen zoeken vrijwilligers

Grave 24 februari 2023

Vleermuiswerkgroep Maashorst is op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen met het monitoren van vleermuizen. Deze werkgroep bestaat uit vrijwilligers die zich inzetten om de diverse soorten vleermuizen in de regio Maashorst te faciliteren en daaraan verbonden onderzoek doen naar de populatiegroottes van deze zoogdieren.

In de regio Maashorst zijn er verschillende projecten waarbij diverse vleermuiskasten zijn ingezet om de dieren te monitoren. Dit monitoren gebeurt door overdag met een sterke zaklamp van onderaf in de kasten te schijnen (goed zicht is cruciaal). Hiermee kunnen de diverse soorten en de aantallen bepaald worden. De wandelingen door de natuur zijn maximaal 4 km lang.

Ook zijn er diverse projecten van ver- en nieuwbouw van vleermuiswinterverblijven die ook ondersteuning nodig hebben. Het gaat hierbij niet om zwaar bouwtechnische taken, maar om bijvoorbeeld het metselen van muurtjes met wegkruipplekken voor de vleermuizen. Juist als je niet kan metselen heb je een pluspunt; het mag namelijk niet zo netjes en strak zijn. Er zijn natuurlijk ook nog verschillende andere hand- en spandiensten waarbij we extra handjes kunnen gebruiken.

Je hoeft dus geen specifieke kennis van vleermuizen of bouwen te hebben, dat kan je stapsgewijs van de overige leden leren.

Wil je een keertje meelopen om te kijken of deze vorm van laagdrempelig onderzoek je ligt of zou je willen meehelpen bouwen, stuur dan een mailtje naar Carlo Wijnen: carlo@vleermuis.online.

Vleermuizen
Vleermuizen monitoren

Ontdek meer over

Deel deze pagina