Amfibieënwerkgroep

De aandachtsgebieden van de amfibieënwerkgroep zijn de amfibieën in Velp langs de Bronkhorstweg, reptielen in Escharen, Gassel en een ecologische verbindingszone langs de Hertogswetering in Grave.

De coördinator van deze werkgroep is Wim van den Heuvel, tevens regionale coördinator van RAVON (Reptielen,  Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland) en kenner bij uitstek.

Heeft u interesse in deze werkgroep en zin om mee te helpen, neemt u dan contact met hem op via telefoon 06-14 42 51 77 of wim@miecon.nl.

Mocht u een waarneming doen en u wilt er iets mee, dan kunt u deze ook doorgeven aan de coördinator of melden via http://www.telmee.nl.

Uw hulp en inzet zijn zeer welkom. 

Paddentrek

Van 2002 tot 2015 (er kwamen toen tunnels) begeleidde de paddenwerkgroep van IVN Grave langs de Bronkhorstweg in Velp de voorjaarstrek van padden (juveniel of volwassen, al dan niet amplex in de paringsgreep), kleine watersalamanders, bruine en groene kikkers en  zelfs een enkele heikikker en tot nu toe 1 kamsalamander.   

Niet alleen de volwassen leden van deze werkgroep telden de in emmers opgevangen dieren en zet deze over, maar ook leden van het Jeugd IVN.

In 2008 bijvoorbeeld waren er 393 padden geteld, in 2012 (erg slecht paddenjaar) 108 dieren. Men ziet wel vaker dat een jaar minder dieren worden overgezet. Wat toen wel opviel is, dat verschillende dieren vreemde vlekken vertoonde. Dat is wat de werkgroep nog steeds bezig houdt om uit te laten zoeken wat dat precies voor een vlekken zijn. 

Bij de observatie rond de poel hoorde men een heikikker en trof men ook de legsels aan van dit bijzondere dier. Meerdere jaren heeft een enkel dier zich ook in de emmer laten zien.  

Ook mochten in diverse jaren groene kikkers meedoen. Deze kunnen uit de emmer springen zodat er verschillende pas “boven water komen” als ze plat op de weg liggen.

Eindelijk... tunnels

Soms moest een werkgroep ook een uitputtingslag overwinnen om natuurbelangen duurzaam te ontwikkelen. Gemeente, Provincie Noord-Brabant,  DLG, Waterschap, ZLTO, IVN en RAVON  hebben de herinrichting van dit gebied opgepakt vanuit het Integraal Gebiedsproject Velp (IGP). Een van die projecten is de (natuurlijke) uitbreiding van het stadspark en de realisatie van faunapassages onder de Bronkhorstweg, aansluitend bij een ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Hertogswetering.

In 2015 zijn er eindelijk 3 amfibieëntunnels gerealiseerd. Tot dan toe waren niet alle dieren te stoppen om van a naar b te gaan en vielen zij ondanks de schermen nog ten prooi van de auto’s. Bij een intensiteit van tien auto’s per uur worden al tussen de veertien en achttien procent van de overstekende padden overreden (Stevens, 1994).

Padden

Sinds begin 2008 is er een prachtige site voor paddenliefhebbers met nog veel meer informatie over deze boeiende dieren. Daar leest u ook over de activiteiten en oogst van deze werkgroep. http://www.padden.nu. 

Actief in de regio

Vanuit de studie van amfibieën en reptielen (herpetologie) liggen er in de onmiddellijke omgeving qua bescherming en het duurzaam behoud van soorten en hun leefomgeving meer actiepunten. Zo is Keent nu beter geïnventariseerd, terwijl  in Escharen  zelfs reptielen voorkomen en Gassel een bijzondere “herpetofauna” kent. Een voorbeeld als de ecologische verbindingszone langs de Hertogswetering is geweldig.

Zo is er nog genoeg te doen om onze en omliggende gemeenten beter te inventariseren en/of te monitoren.

Ook vissen mogen en moeten we niet vergeten; daarvan leven er in onze wateren genoeg soorten die de moeite waard zijn om beter te leren kennen.

Nogmaals, heeft u interesse en zin om mee te helpen, neemt u dan contact op met onze coördinator. Uw hulp en inzet zijn meer dan welkom.