Disclaimer & Copyright

Op deze website www.ivn.nl/afdeling/eemland is informatie te vinden over IVN Eemland en over de natuur in Eemland en omgeving.
IVN Eemland gaat zorgvuldig te werk bij het maken, samenstellen en verspreiden van informatie via deze website.
IVN Eemland geeft echter nadrukkelijk geen enkele garantie af betreffende onder meer de beschikbaarheid, compleetheid, actualiteit en/of de betrouwbaarheid van de inhoud van de website.
Noch garandeert IVN Eemland dat de site ononderbroken, op tijd, veilig of foutvrij is of dat (software)fouten gecorrigeerd worden.

IVN Eemland is niet aansprakelijk voor enige door u of door iemand anders geleden schade die het resultaat is van het gebruik van www.ivn.nl/afdeling/eemland.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. IVN Eemland geeft geen enkele garantie noch aanvaardt aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke andeere websites.

IVN Eemland betracht uiterste zorgvuldigheid bij het gebruiken van artikelen, foto’s, illustraties en andere informatie die auteursrechtelijk aan derden toebehoren.
Als u van mening bent dat door een vermelding op www.ivn.nl/afdeling/eemland inbreuk gedaan wordt op uw auteursrechten, verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen door middel van een e-mail aan de  webredactie via webmaster.eemland@ivn.nl.

De informatie die op deze site staat, mag vrij verspreid worden, mits voor niet-commerciële doeleinden en uitsluitend onder voorwaarde van duidelijke bronvermelding waaronder IVN Eemland verstaat:
– een link naar de pagina met het overgenomen bericht  op deze website
– en bij publiekswandelingen/publieksactiviteiten van IVN Eemland met vermelding van de tekst: Voor de meest actuele informatie over dit bericht/deze activiteit, zie www.ivn.nl/afdeling/eemland

De foto’s op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt  zonder toestemming van de maker. Dit betekent dat de foto’s niet mogen worden gekopieerd en verspreid en niet op een andere website/social media geplaatst mogen worden.

Kopfoto: Bert van Ee