ANBI

IVN Eemland staat sedert 1 januari 2008  bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

KvK-nummer: 40506396
RSIN: 815605948
Rechtsvorm: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid (statuten in notariële akte)
Statutaire naam Afdeling Eemland van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie
Statutaire zetel: Soest
Bezoekadres: p/a Turfstreek 95, 3766HT Soest
Telefoonnummer: 0615825471
Internetadres: www.ivn.nl/afdeling/eemland
E-mailadres: secretaris@ivn-eemland.nl
Datum oprichting: 23-06-1934
Activiteiten SBI-code: 7990
Natuureducatie
Bestuur
Harm Jan Luth Voorzitter
Datum in functie: 14-04-2014
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)
Piet van Dijk Secretaris
Datum in functie: 20-03-2017
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)
Wim Koster Penningmeester
Datum in functie: O1-08-2020
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)
Els van Weering Algemeen Bestuurslid
Datum in functie: 01-04-2021
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)
Wim Kok Algemeen bestuurslid
Datum in functie: 01-08-2020
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)
Fabian Dooijeweerd Algemeen bestuurslid
Datum in functie: 01-04-2021
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s)
De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding voor de vervulling van hun functie. (Alle actieve leden zijn onbezoldigd)

Doelstelling
Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Door mensen meer kennis van en waardering voor de natuur bij te brengen, voelen zij zich meer betrokken bij het behouden van natuur, milieu en landschap, en hebben zij meer oog voor duurzaamheid. Meer informatie op de website van ivn.nl.

Beleidsplan
1. Opzetten en organiseren van Opleiding tot IVN Natuurgids
We streven ernaar om deze cursus om de drie jaar te organiseren om het bestand van natuurgidsen op peil te houden.
De laatste cursus is in november 2016 van start gegaan.
2. Voortzetten en uitbreiden van publieksactiviteiten voor jong en oud
3. Cursussen voor leden, natuurgidsen en publiek

4. Publiciteit

5. Samenwerking binnen afdeling stimuleren
Door uitwisseling van activiteiten in de vergadering van de coördinatoren van de werkgroepen worden de leden gestimuleerd om meer samen te werken en activiteiten te organiseren die over de werkgroepen heen gaan.
Steeds meer leden zijn actief in meerdere werkgroepen. Ook dat versterkt de onderlinge band.

6. Banden met gemeentes en groene organisaties op peil houden
De band met de vier betrokken gemeentes is goed.
In het kader van de organisatie van publieksactiviteiten, het inventariseren en beschermen van vlinders, libellen, planten en vogels hebben de werkgroepen regelmatig contact met gemeentes en beheerders van o.a. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Het Utrechts landschap en Defensie.

7. Nieuwe leden aantrekken en enthousiast maken voor ons werk.
IVN Eemland vergrijst en verliest leden en donateurs.
Aanwas van nieuwe (jonge) leden en donateurs is hard nodig.

8. Activiteiten in Baarn, Bunschoten en Eemnes.
IVN Eemland onderneemt veel activiteiten in Soest, we streven ernaar meer actief te zijn in Baarn en Eemnes door aldaar meer activiteiten te organiseren en meer actief leden te werven.
In Bunschoten is grote behoefte aan meer actieve leden.

9. Landelijk bestuur en regio-overleg
Belangrijke inbreng van het bestuur in het Regio-overleg van de IVN afdelingen in Utrecht oa. tav het beleidsplan van de landelijke vereniging Het IVN.

Jaarverslagen

2021 Financieel Jaarverslag IVN Eemland 2021
2020 Financieel Jaarverslag IVN Eemland 2020
Bestuursverslag IVN Eemland 2020
2019 Financieel Jaarverslag IVN Eemland 2019
Jaarverslag 2019 Bestuur en werkgroepen IVN Eemland
Verslag ALV 21 maart 2019
2018 Financieel Jaarverslag IVN Eemland 2018
IVN Eemland Activiteiten 2018 overzicht

bodemonderzoek