PR & communicatie

Externe PR
De werkgroep PR & communicatie heeft primair tot doel om meer en effectievere publiciteit te genereren en daarmee meer mensen bij de IVN-activiteiten in het werkgebied van afdeling De Ronde Venen & Uithoorn te betrekken. Lees na onderstaand overzicht meer over de doelstelling.

In het overzicht een toelichting op een aantal belangrijke activiteiten.

Item Informatie
Afdelingsblad Afdelingsblad RondUit
Column  Column Natuur Dicht Bij Huis
Stand Informatiestand
Formulieren intern Activiteit Output en Input

Doelstelling
Interne communicatie en actieve ledenaantal

Daarnaast is een andere doelstelling gericht op de interne communicatie: het verder stroomlijnen en professionaliseren van de communicatie binnen de afdeling. En tenslotte is het doel het aantal actieve leden van de afdeling te vergroten.

PR- en communicatieactiviteiten
De werkgroep bemoeit zich met alle PR- en communicatieactiviteiten binnen de afdeling. Zo ondersteunt zij ook de andere Werkgroepen en losse andere activiteiten. Daarnaast stelt zij divers informatiemateriaal samen, verzorgt de informatiestand en onderhoudt contacten met de regionale pers. Een nauwe samenwerking tussen deze activiteiten werkt motiverend en inspirerend voor alle betrokkenen en is goed voor de continuïteit.

Informatie
Mail naar: info@ivn-drvu.nl

Naar Werkgroepen

Naar Over ons