Werkgroep Amfibieën, reptielen en vissen

De WARV is een werkgroep die in 2005 is opgericht en heeft tot doel informatie te verzamelen over de, in De Ronde Venen, voorkomende amfibieën, reptielen en vissen.

Dit doen de vrijwilligers o.a. in samenwerking met bijvoorbeeld Ravon, Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland. Zo kan de groep een steentje bijdragen aan het instandhouden van de soorten.

IVN DRVU - Werkgroep Amfibieën, reptielen en vissen

Maar ook is er aandacht voor vijvers, het houden van amfibieën en reptielen en de paddentrek. Daarnaast zijn er excursies en informatie-avonden. Let verder op publicaties in het afdelingsblad RondUit, in de plaatselijke kranten en online.

Leuke en leerzame activiteiten
Je aansluiten bij deze werkgroep betekent op de hoogte zijn van, vooral plaatselijk gerichte onderwerpen omtrent amfibieën, reptielen en vissen. De leuke, leerzame en interessante activiteiten spelen zich zowel binnen als buiten af.

Het is leuk om actief lekker bezig te zijn en daadwerkelijk Ringslangen te observeren. Leerzaam omdat herkenning in bepaalde biotopen volgt. Leuk om in kaart te brengen waar bijvoorbeeld de Heikikker nog in ons gebied voorkomt en interessant om de verspreiding van de o.a. de Rugstreeppad en de Ringslang duidelijker in kaart te brengen.
Bekijk WARV-dieren in beeld

Word ook WARV-lid!
Heb je interesse om te helpen en lid te worden van WARV? Alle hulp is welkom, dus meld je dan aan bij onderstaand contactpersoon.

Informatie
Mail naar: warv@ivn-drvu.nl

Impressie en hulpmiddelen

 

Item Informatie
Publicaties Werkgroep WARV publicaties
Foto Werkgroep WARV in beeld
Atlas Atlas van Amfibieën en reptielen van Utrecht
Kaarten Ravon herkenningskaarten