Werkgroepen


Werkgroepen 

De leden van IVN De Ronde Venen & Uithoorn zijn vaak actief als vrijwilliger binnen een werkgroep of bij een losse Andere activiteit 
Bij onze afdeling zijn de onderstaande werkgroepen actief.

Nr.  Werkgroep Nr.  Werkgroep
1 Excursies 6 NME-tuin
2 Lezingen

7

WebBeheer   

3 PR & communicatie 8 Amfibieën,
reptielen en vissen
4 Onderwijs 9 Vogels
5 Planten 10 Weidevogelbescherming

Natuurdoel 
De werkgroepen organiseren allerlei activiteiten met het oog op natuur- en milieueducatie in de regio De Ronde Venen & Uithoorn. Daarmee leert de deelnemer de woonomgeving beter kennen en begrijpen. Door beleving, kennis en begrip komt besef en het gevoel de eigen waardevolle omgeving te willen koesteren. 

Jouw bijdrage
Elke vrijwilliger levert op zijn manier een bijdrage aan die bewustwording en dat kan door onder andere teamlid te worden van een bepaalde werkgroep. Meld je daarvoor bij het desbetreffende werkgroephoofd 

Ideeën
Natuurlijk staan wij open voor nieuwe ideeën. Benader daarvoor het werkgroephoofd of stuur een e-mail naar ivnrvu@online.nl