Werkgroep Tiny Forest

Wat is een Tiny Forest?
Een nieuw fenomeen, daarom een korte uitleg: een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems (mini)bos in een woonwijk. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur, en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. De bedoeling is dat elke gemeente in Nederland één of meer van deze minibossen opzetten en laten verzorgen door kinderen van 4 – 10 jaar. Het IVN speelt een sleutelrol in de organisatie. Meer informatie

Tiny Forest in Uithoorn en de Ronde Venen
In Uithoorn en de Ronde Venen zijn al een paar van deze Tiny Forests opgezet, door gemeente en vrijwilligers van de afdeling IVN-DRVU. De IVN gidsen doen dat in samenwerking met de basisscholen en BSO’s (Buiten Schoolse Organisaties) die de Tiny Forests hebben geadopteerd. In Uithoorn zijn er al 3 van deze bossen in de wijk Legmeer-West (SoliDoebos en 2x Boompjesland) en een 4e is in ontwikkeling, in Wilnis is afgelopen jaar de WILderNIS gestart. Een mooi recent verslag van de WILderNIS staat hier: https://www.ivn.nl/tinyforest/nieuws/leerlingen-en-leerkrachten-ontdekke….
In Mijdrecht zijn gesprekken gestart voor de ontwikkeling van een Tiny Forest in de buurt van het Argonpark. Binnen het werkgebied van het IVNdrvu zullen er op termijn 8 Tiny Forest bestaan.

De werkgroep
Als werkgroep Tiny Forest organiseren we natuuractiviteiten voor kinderen in de leeftijd van 4-10 jaar in de Tiny Forests in Uithoorn en de Ronde Venen. Dit gebeurt in samenwerking met de scholen en BSO’s die de betreffende bosjes geadopteerd hebben. Maar ook kinderen uit de buurt zijn van harte welkom mee te werken. De activiteiten voor de kinderen vinden vier maal per jaar plaats, in elk seizoen een keer. We gaan onderhoud in de bosjes plegen: opruimen, wieden, strooilaag aanleggen. Maar vooral bekijken en leren we de kinderen wat er allemaal leeft, groeit en bloeit.

Informatie
Contactpersoon Willeke van Soeren-Rotteveel of w.r@xs4all.nl.