Werkgroep Uilen

De IVN werkgroep Uilen probeert Steenuilen en Kerkuilen in het gebied van de gemeenten De Ronde Venen en Uithoorn zo goed mogelijk te ondersteunen.

Ondersteuning
De ondersteuning is gewenst omdat deze soorten uilen in Nederland het moeilijk hebben. Ze zijn voor hun leefgebied vaak aangewezen op boerderijen en de omgeving daarvan. Dat soort locaties wordt steeds schaarser. Ook worden deze locaties steeds minder geschikt als leefgebied voor uilen.

Werkzaamheden vrijwilligersgroep
De vrijwilligers van de Vogelwerkgroep inventariseren broedparen en het aantal grootgebrachte jongen. Indien nodig zorgen de uilenvrijwilligers voor nestgelegenheid in speciale nestkasten. Ook adviseren zij boeren en andere belangstellenden hoe ze hun erf beter geschikt kunnen maken voor uilen. Bijvoorbeeld door de voedselsituatie te verbeteren of door de overlevingskans van de uitgevlogen jongen te vergroten.

Uilensoorten werkgebied 
Naast steenuilen en kerkuilen komen er ook andere uilensoorten voor in het werkgebied van de afdeling. De belangrijkste is de Ransuil. Hij is ongeveer zo groot als een kauw en je kunt hem goed herkennen aan de 2 pluimpjes op z’n kop. Hij nestelt in oude kraaien en ekster nesten. In de winter kun je meerdere exemplaren bij elkaar aantreffen in de bomen op gezamenlijke slaapplaatsen. Ook in ons gebied hebben we daarvan een paar.

Soms wordt ook een Bosuil gezien. Maar dat is een uitzondering. Hij is iets groter dan een kauw en is herkenbaar aan z’n vrij grote, ronde kop. Bosuilen geven de voorkeur aan een meer bosachtige omgeving dan wij hebben in ons gebied.

IVN DRVU - Werkgroep Vogels. Uilen

Informatie uilen
Vind onderstaand meer informatie over uilen.

Nr. Informatie
1 Kerkuil
2 Steenuil
3 Uilen ringen
4 Webinformatie uilen

Uilenmeldingen
Vermoed je dat dat er bij jou of in de buurt van je woning een steenuil of een kerkuil woont, bijvoorbeeld omdat je ze soms ziet, hoort of hun braakballen vindt, geef dit dan door aan onderstaande contactpersoon. Vrijwilligers zorgen dan (indien mogelijk) in de nabije omgeving voor geschikte nestgelegenheid.

Meld het ook als je een dode uil hebt gevonden. Het is dan van belang te achterhalen waar de uil vandaan komt en wat de doodsoorzaak is.

Zelf een kerkuil spotten
Als je eens een kerkuil in levende lijve wilt zien, ga dan eens langs bij zorgboerderij ‘Amstelkade’ in Wilnis, aan de Kromme Mijdrecht (Amstelkade 61). Daar woont en broedt al enige jaren een paartje kerkuilen. Er is een webcam geïnstalleerd voor observatie van de uilen.

Informatie
Contactpersoon Fred van Andel, 06 4020 1222, e-mail

Impressie
Krijg een indruk van de activiteiten van vrijwilligers van de Vogelwerkgroep met Uilenbescherming in beeld