Oostappense bossen

Het gebied wordt gekenmerkt door dekzandruggen. Deze stuifzandruggen ontstonden in de drogere gebieden tussen de beekdalen, door opgestoven zand. De ‘Puddingberg’ vlakbij camping ‘Prinsenmeer’ is een prachtig voorbeeld hiervan. Het gebied bestaat voor een groot deel uit productiebossen, die in de 20-er jaren van de vorige eeuw zijn aangelegd. Bolle akkers omzomen het bosgebied.

Reeën kunnen regelmatig worden gezien in dit gebied. De Oostappense bossen is een zeer vogelrijk gebied. De kuifmees, de boomkruiper, de zwarte mees en het goudhaantje zijn er veel geziene gasten en met een beetje geluk kun je de ransuil op zijn roestplaats aanschouwen.