Vertrouwenspersonen

IVN-activiteiten moeten altijd in een plezierige en persoonlijk veilige omgeving kunnen plaatsvinden. Hierbij moeten we aandacht blijven besteden aan de omgang en sociale veiligheid van kwetsbare personen zoals kinderen, jeugdigen, ouderen en/of gehandicapten die deelnamen aan IVN-activiteiten.

Om dit te borgen, heeft het landelijk IVN aanvullend een nieuw beleid ontwikkeld en is het “ In Veilige Handen-beleid “ geïmplementeerd. Dit uitgebreid stuk is voor geïnteresseerden te downloaden via deze link: https://www.ivn.nl/app/uploads/2024/05/In-veilige-handen-.pdf

In dit beleid wordt onderscheid gemaakt tussen een landelijke vertrouwenscommissie, regionale vertrouwenspersonen en lokale vertrouwenscontactpersonen.

De lokale vertrouwenscontactpersoon zorgt voor de eerste opvang, luistert naar het verhaal. Iedereen binnen de organisatie die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag kan bij deze persoon terecht.

In samenspraak wordt voor het voeren van een gesprek voor een geschikte locatie gekozen. Het kan telefonisch, maar liever toch in persoonlijk contact. Bij het eerste contact wordt al bekeken of de gesprekspartners het zelf kunnen bespreken, of dat er meteen doorverwezen moet worden naar bijvoorbeeld de regionale vertrouwenscommissie, of,  bij sprake van misdrijf, naar de politie. Het gesprek is vertrouwelijk. Er kan echter geen geheimhouding gegarandeerd worden. Er wordt altijd aan het bestuur van de organisatie gerapporteerd. In overleg met betrokkene gebeurt dat met naam of anoniem.

Door het bestuur  van onze afdeling zijn twee nieuwe vertrouwenscontactpersonen  aangesteld. Dat zijn:

Marianne de Jongh ( telefoonnummer 0493-694032 ) en

Yvonne Eijsbouts ( telefoonnummer 06-12094046)

Wanneer een van onze leden er behoefte aan heeft om mogelijk grensoverschrijdend gedag te bespreken, kan hij of zij contact opnemen met Marianne of Yvonne.