Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid

Werkgroepen

De meeste activiteiten van IVN Apeldoorn worden voorbereid en uitgevoerd door verschillende werkgroepen en teams. Deze kleine groepjes werken zelfstandig binnen de kaders die jaarlijks voor de afdeling worden vastgesteld. De coördinatoren van elke werkgroep overleggen  samen met het afdelingsbestuur over het beleid van de afdeling en de activiteiten die worden georganiseerd.

Kijk voor de activiteiten die de werkgroepen doen in het menu of in de algemene folder.
Adressen vind je onder het menu Contact

IVN Apeldoorn kent de volgende werkgroepen en teams:

 • Publiekscursussen met separate cursusteams voor de organisatie en uitvoering van de diverse cursussen.
 • Publieksexcursies met separate teams voor de organisatie en uitvoering van de diverse wandelexcursies (zondag, door de week, pinksterwandeling), fietsexcursies en activiteiten op aanvraag.
  De pool met natuurgidsen wordt gecoördineerd via de coördinator publieksexcursies. Deze gidsen zijn inzetbaar bij de activiteiten van alle excursies.
 • Scharrelkids (schoolgidsen en buitenschoolse activiteiten voor jeugd van 4 - 12 jaar)
 • Natuur in de zorg
 • Coördinatiegroep Natuurgidsenopleiding (NGO)
 • VENEL (landschapsonderhoud)
 • Lezingen
 • Natuurfotografie
 • Routes (in oprichting)
 • Het Woudhuis (in oprichting)
 • PR & Communicatie met aparte teams voor de redacties Groenvoer en Nieuwsbrief, website, promotieteam en publicaties.
 • Heemtuin de Maten
 • IVN eXtra (projecten die niet binnen een werkgroep kunnen worden uitgevoerd)
 • Bestuur