Werkgroep NatuurGidsen Opleiding (NGO)

De werkgroep Natuurgidsenopleiding zorgt voor de opleiding van nieuwe IVN-natuurgidsen en kaderleden.
De opleiding bestaat uit een pakket van zes publiekscursussen over de natuur en één interne cursus over het waarnemen en onderzoeken van de natuur en het oefenen van vaardigheden. In het ideale geval duurt de totale opleiding zo’n 1,5 tot 2 jaar. Als alle onderdelen met succes doorlopen zijn ontvangt de cursist het landelijk erkende diploma IVN-natuurgids.

Bij de opleiding tot natuurgids zijn de andere werkgroepen van IVN-Apeldoorn nauw betrokken, zodat de nieuwe kaderleden tijdens en na de opleiding direct aansluiting vinden bij de bestaande werkgroepen en hun activiteiten.
Lees meer over de natuurgidsenopleiding (NGO)