Werkgroep Redactie Groenvoer

Groenvoer is het kwartaalblad van IVN-Apeldoorn. In zestien pagina’s biedt het blad artikelen over de natuur in deze omgeving. Zij zijn bedoeld om ieders kennis aan te vullen of op te frissen en om het werk van natuurgidsen te ondersteunen. Het blad biedt ook een platform voor uitwisseling van berichten over activiteiten van de vereniging en over de inzet van haar leden.

De redactie zorgt ervoor dat het blad vier keer per jaar verschijnt. Zij bereidt de inhoud van de nummers voor, aansluitend bij de actualiteit en de seizoenen, zij nodigt leden uit om over de gekozen onderwerpen te schrijven en schrijft zelf. Het kiezen en maken van foto’s behoren ook tot de taken van de redactie, evenals de opmaak van het blad voor het naar de drukker gaat. De redactie wordt ondersteund door vrijwilligers die zorgen dat het blad bij leden in de brievenbus valt.