Apeldoorn e.o. – Wandelroutes in pdf

Onderstaande (gratis) routes zijn alle ook te downloaden als pdf-bestand en af te drukken in A4-formaat. Behalve een kaartje en de routebeschrijving is ook interessante natuur- en cultuurhistorische informatie opgenomen.

Apeldoorn

Bomenwandeling Mheenpark – 2 km

Het Mheenpark is waardevol voor de bezoekers om de natuur te beleven en om te bewegen. Het park is een belangrijke ecologische zone waar planten en dieren zich kunnen vestigen en waarlangs ze zich verplaatsen. In een park van 45 jaar oud hebben de meeste bomen hun maximale hoogte bereikt.  Bij de 27 beschreven boomsoorten zijn genummerde naambordjes geplaatst.
Download de routebeschrijving

ZenZeZ wandeling door De Parken – 3,9 km

Wijk De Parken is één van de fraaiste historische wijken van Nederland. Het merendeel van de bebouwing is tussen 1890 en 1940 gerealiseerd in verschillende bouwstromingen en stijlen. De wandeling gaat door de vier parken van de wijk: het Prinsenpark (ca. 1909), het Verzetsstrijderspark 1925-1940), het Wilhelminapark (1890) en het Oranjepark (1876).
Download de routebeschrijving

Wijk Berg en Bos – 6,7 km

Aan de hand van een boekje wandel (of fietst) je door de Wijk Berg en Bos. Je maakt kennis met de geschiedenis, architectuur en aanleg van deze Apeldoornse wijk. De wijk geeft een goed beeld hoe de gegoede burgerij in de eerste helft van de twintigste eeuw hun woonwensen realiseerden te midden van de natuur. Berg en Bos bezit een staalkaart aan architectonische stromingen van de 20ste eeuw.
Download de routebeschrijving

Koninklijke voetstappen – 18 km

Door hun aanwezigheid gedurende eeuwen op het Loo hebben de vorsten van Oranje-Nassau hun voetstappen nagelaten in Apeldoorn en omgeving. Hun aanwezigheid, stimulering of rechtstreeks ingrijpen heeft de ontwikkeling van Apeldoorn en de buitengebieden aan de noord- en westkant van de stad sterk beïnvloed. Tijdens deze wandeling naar de Wenumse Watermolen komt u op tal van punten de invloed van de Oranjes op de stad tegen.
Download de routebeschrijving

Stayokay-Orderbos – 3,3 km

Een mooie wandeling door stadspark Berg en Bos en het Orderbos speciaal voor bezoekers van Stayokay Apeldoorn. Maar anderen kunnen de route uiteraard ook wandelen.
Download de routebeschrijving

Stayokay-Berg en Bos – 5.3 km

Een mooie wandeling door stadspark Berg en Bos speciaal voor bezoekers van Stayokay Apeldoorn. Maar anderen kunnen de route uiteraard ook wandelen.
Download de routebeschrijving

Stayokay-Willemsbos – 7,6 km

Een mooie, wat langere wandeling door stadspark Berg en Bos, het Orderbos en het Willemsbos speciaal voor bezoekers van Stayokay Apeldoorn. Maar anderen kunnen de route uiteraard ook wandelen.
Download beknopte beschrijving

Ugchelen

Twee sprengen – 5,1 km

De wandeling voert twee bosgebieden langs een tweetal ‘sprengenbeken’, de Orderbeek en de Schoolbeek. Sprengenbeken zijn door de mens gegraven waterlopen die het proceswater leverden (voor aandrijving en fabricage) van vroegere watermolens.
Download de routebeschrijving

Van der Huchtbos – 3,5 (korte variant), 5 km of 11 km (lange variant)

De wandeling voert door een geaccidenteerd landschap met naaldhout en loofhout. Eiken- en beukenlanen worden afgewisseld met slingerende bospaden tussen dennen en berken. Een mooi uitzicht naar het noordoosten over een akkerrandwal en glooiend bouwland aan het eind van de wandeling. De lange variant gaat ook langs de Hoog Buurlose heide.
Download de routebeschrijving-3,5 km
Download de routebeschrijving-5 km
Download de routebeschrijving-11 km

Bakenberg en Leesten – 7 of 11 km (lange variant)

Deze wandelroute gaat door een gevarieerd landschap van bos en heide, heuvels en dalen. Alles voorgevormd in de laatste twee ijstijden, daarna bewerkt en aangepast door de mens. De route voert langs de Koppelsprengen gegraven begin 17de eeuw. Vervolgens wordt de Bakenberg overgestoken, onderdeel van een stuwwal gevormd in de voorlaatste ijstijd. Langs een heideven gaat de route verder langs een heidegebied boven een kleine slenk door het bos naar het grote smeltwaterdal en de golvende heide van Het Leesten. De lange variant gaat via de imposante zandduinen in het Spelderholt.
Download de routebeschrijving-7 km
Download de routebeschrijving-11 km

De Cantharel – buitenhuisje. Startpunt van de routes

Wandelroutes vanaf De Cantharel (Ugchelen)

Er zijn 7 wandelroutes vanaf  Hotel/Restaurant de Cantharel in Ugchelen. Je kunt de routes via een beschrijving met informatie en kaart en/of via een GPS fietsen.
Vrijwel al deze routes zijn beschikbaar als pdf bestand en in de IVN Routes app.

Hoenderloo

Heldring route – 6 km

Deze wandeling gaat door licht heuvelachtig bosgebied en heide in de Boswachterij Ugchelen Hoenderloo van Staatsbosbeheer. Hoenderloo is begin 19e eeuw ontstaan als een ontginningsnederzetting in een ‘leeg land’ van heide en zandverstuivingen. Toen dominee O.G. Heldring in 1839 over de Veluwe rondtrok trof hij hier een verpauperde bevolking waarover hij zich, samen met geestverwanten van het Réveil, in de jaren daarna daadwerkelijk bekommerde. Op deze route in het relatief rustige noord-westelijk deel van Hoenderloo kom je in het laatste deel tekens van zijn ‘nalatenschap’ tegen.
Download de routebeschrijving