Eco XXI

Duurzaamheidskeurmerk voor gemeenten

Eco Eco XXI is een keurmerk en stimuleringsprogramma om duurzaamheid op lokaal niveau in kaart te brengen en verbeteringen te stimuleren. Gemeenten worden op verschillende aspecten beoordeeld op duurzaamheid, met accenten op educatie, samenleving, milieukwaliteit en economie. Het geeft goed inzicht in waar zij staan en biedt structuur voor de verdere verduurzaming.

FEE-Nederland past dit programma vanaf 2009 toe in Nederland in navolging van eerdere ontwikkelingen in Portugal. Het programma is gebaseerd op de Lokale Agenda 21e Eeuw. Dit is een Europees convenant om de inspanningen om duurzaamheid op lokaal niveau te bevorderen.

Eco XXI Award

Eco XXI VlaggenDe beoordeling gebeurt aan de hand van meer dan 20 criteria. Bestaande keurmerken zoals de Blauwe Vlag, Green Key en Eco-Schools maken hier deel van uit. Daarnaast worden verscheidene andere onderwerpen in kaart gebracht. Op de website www.eco-xxi.nl is hier meer gedetailleerde informatie over te vinden. Inmiddels zijn er over heel Nederland 18 deelnemende gemeenten. Verschillende gemeenten hebben al een Eco XXI award (brons, zilver of goud).

Duurzame = aantrekkelijk gemeente

Gemeenten met een duurzaam imago hebben een voordeel. Duurzaamheid staat immers voor een gezonde omgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van toekomstige generaties. Duurzame gemeenten zijn aantrekkelijk voor recreatie en toerisme, als woonplaats en als vestigingsplaats voor bedrijven. Met het stimuleringsprogramma Eco XXI kan een gemeente zich op de kaart zetten als koploper in duurzaamheid.

Sweco

De uitvoering van Eco XXI gebeurt door de Sweco, onder verantwoordelijkheid van FEE-Nederland.

Aantal deelnemende gemeenten: 22