LEAF

LEarning About Forests: Het bos als leeromgeving

Woordvoerders van de eendenLearning about Forests (LEAF) is net als Young reporters een programma dat kennisuitwisseling via scholen bevordert. Het programma moedigt scholen aan om het bos als leeromgeving te gebruiken. De bedoeling is om leerlingen en docenten te stimuleren naar het bos te gaan, te leren in en van het bos, en om verder te leren door internationale uitwisseling van ervaringen.

Het programma werkt als een op internet gebaseerd netwerk tussen de meer dan 20 andere deelnemende landen. In het netwerk worden ervaringen uitgewisseld en nieuwe ideeën opgedaan. 

Woordvoerders van de natuur

LEAF wordt in Nederland ingevuld door IVN, instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Invulling van LEAF vindt met name plaats met het programma Woordvoerders van de natuur (www.woordvoerdersvandenatuur.nl)

Woordvoerders OtterskooiWoordvoerders van de Natuur is een uniek en leerzaam programma, waarbij leerlingen in de huid van een onderzoeker, journalist, ondernemer of andere beroepsbeoefenaar kruipen. De leerlingen ontdekken hiermee de natuur op een manier die bij hen past. Nadat ze kijkend door een andere ‘bril’ de natuur hebben mogen ontdekken, presenteren zij hun bevindingen aan een publiek. De leerlingen laten hun stem horen; zij zijn woordvoerders van de natuur!

Meer informatie

IVN Overijssel
Thea Peters
Poppenallee 39
7722 KW Dalfsen
(06) 124 72 155
t.c.peters@ivn.nl 

www.woordvoerdersvandenatuur.nl
www.leaf-international.org