Samen werking met partners

FEE-Nederland werkt nauw samen met partners: organisaties en personen die zich betrokken voelen bij de doelstellingen van FEE-international en FEE-Nederland. Zij leveren een bijdrage aan de organisatie of aan de programma’s en projecten.

Ambassadeurs, vrienden en sponsoren van FEE

Onze ambassadeurs zijn personen die op naam gevraagd zijn en die vooral het gedachtegoed van FEE mede uitdragen. Vrienden en sponsoren zijn partnerorganisaties (bedrijven, instellingen) die niet alleen betrokken zijn, maar die FEE ook financieel steunen.

Voordelen

Met de ondersteuning van partners kan FEE-Nederland haar programma’s en activiteiten verder ontwikkelen. Samen kunnen we onze impact op het gebied van duurzaamheid vergroten, waardoor we nog beter in staat zijn bewustwording en duurzaam gedrag in de volle breedte van de samenleving te organiseren.

Samenwerking en het ondersteunen van FEE-Nederland biedt partners mogelijkheden voor netwerken en kennisdeling op het gebied van duurzaam ondernemen. Bovendien kan een concrete invulling gegeven worden aan MVO.