Ons Aanbod

Grijs, Groen en Gelukkig

Met het programma Grijs, Groen & Gelukkig wil IVN ouderen in Nederland een gelukkige oude dag bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren. Ook ouderen in zorgcentra en ouderen met dementie, die vaak geen of slechts beperkte toegang hebben tot de natuur. Terwijl dit juist een belangrijke bron van geluk kan vormen en een positieve invloed heeft op de gezondheid. IVN biedt een aanpak voor het betrekken van de buurt en het opzetten van een natuurrijk activiteitenprogramma. Daarnaast hebben we een uitgebreid trainingsaanbod voor zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Tot slot kan IVN inspiratie bieden voor het fysiek vergroenen van de omgeving in en rondom de zorginstelling.

Groene, Gezonde Ziekenhuizen

Groene Ziekenhuizen is een vierjarig onderzoeksprogramma gefinancierd door de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Ziekenhuis Tergooi, Stichting Steun van het Goois Natuurreservaat, FloraHolland en iVerde. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de VU Amsterdam samen met Bureau Natuurvoormensen en IVN. 
De doelstelling van het programma is tweeledig:
1. Onderzoek naar de effectiviteit van groene interventies in en rondom ziekenhuizen in relatie tot de gezondheid en het welbevinden van patiënten, personeel en bezoekers.
2. Opzetten van een kennisnetwerk waarin groene organisaties en ziekenhuizen worden aangezet tot een langdurige samenwerking en kennisuitwisseling.

Natuurwandelen

IVN biedt verschillende vormen van wandelen in de natuur. Bijvoorbeeld via onze eigen natuurgidsen. Ook bieden we Biowalking. Dit is het wandelen in de natuur voor mensen met een chronische ziekte of beperking, onder begeleiding van een IVN Natuurgids en een medisch deskundige. Daarnaast verzorgt IVN mantelzorgwandelingen

Gezonde Schoolpleinen

Op een Gezond Schoolplein krijgen kinderen en jongeren de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Lees meer

Gezonde buurten

Iedereen wil dat kinderen opgroeien in een fijne omgeving. Een plek waar buren elkaar ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Een Gezonde Buurt biedt voldoende ruimte voor spel en sport, heeft educatief en eetbaar groen en een sterk lokaal netwerk. Van 2018 tot 2021 worden er in totaal twaalf Gezonde Buurten in acht gemeenten gerealiseerd. De uitvoering ligt in handen van IVN en Jantje Beton. Lees meer

Huisje Boompje Beestje

Elk jaar komen ongeveer 8.000 kinderen in Nederland buiten hun schuld in de vrouwen- en maatschappelijke opvang terecht. Weg van hun school, vriendjes, huisdier en vertrouwde omgeving.

Veel van deze kinderen ervaren stress. Spelen in het groen, werken in de moestuin en contact met  dieren hebben een bewezen positief effect op het zelfvertrouwen van deze kinderen. Het vermindert stress en maakt dat ze beter kunnen omgaan met hun problemen. IVN is in samenwerking met Kinderpostzegels en de Federatie Opvang het project Huisje Boompje Beestje gestart. Doel is het welzijn van kinderen in de opvang te vergroten door natuur dichterbij te brengen. De Hogeschool Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam doen onderzoek tijdens het project.