Over Natuur en Gezondheid

Groen is gezond! Uit onderzoek blijkt dat contact met de natuur zorgt voor meer geluk en minder stress. IVN zet zich in om alle mensen in Nederland, ook kwetsbare groepen zoals ouderen in verpleeghuizen, toegang tot natuur en natuurbeleving te bieden. Dit doen we door middel van wetenschappelijk bewezen groene interventies en samenwerking in de zorgbranche.

Accepteer cookies

Natuur op recept

Natuur is onze basis; we hebben de natuur nodig en zijn zelf onderdeel van de natuur. Een gezonde natuur en natuurcontact hebben positieve effecten op gezondheid van mensen, sociale cohesie, economie, veiligheid en vice versa. Deze wisselwerking werkt ook andersom, weinig contact met de natuur en een ongezonde leefomgeving hebben negatieve effecten op onze gezondheid en welzijn.

IVN gelooft dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de huidige samenleving is de mens echter te ver van de natuur af komen te staan. Nog nooit groeiden zoveel mensen op in een drukke, stedelijke omgeving. IVN wil de natuur dichterbij mensen brengen, zodat zij de natuur weer in hun hart sluiten en hier ook beter voor zullen zorgen. Dit draagt bij aan een duurzame samenleving en aan de individuele gezondheid en het welzijn van mensen.

Vanuit maatschappelijk oogpunt is het van belang om de kloof tussen mens en natuur te dichten. De manier waarop mensen produceren en consumeren heeft veel welvaart gebracht, maar heeft ook geleid tot uitputting van de aarde, biodiversiteitsverlies, klimaatverandering en vervuiling. Voor een leefbare planeet, nu en in de toekomst, zullen we meer in evenwicht met de natuur moeten leren leven. 

Partners

IVN verbindt gezondheid en natuur via lokale, regionale en landelijke coalities met gezondheidspartners, duizenden betrokken IVN-vrijwilligers en lotgenoten.

Onze gezondheidspartners zijn:

 • Het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft
 • Ziekenhuis Bernhoven
 • Ziekenhuis Tergooi
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
 • Diabetes Vereniging Nederland
 • Het Diabetesfonds 
 • NL Green Label
 • Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
 • Stichting iVerde
 • Beter in het Groen
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Provinciale Raad van Gezondheid Brabant

Green Deal

IVN levert een bijdrage aan de Green Deal ‘Nederland op weg naar duurzame zorg’. Hierbij spannen wij ons in om een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de zorgsector.