Aanbod scholenprogramma's

Hieronder vindt u een korte uitleg van de vijf programma's: Takkenhoedjes, Zandgebak en Luchtkastelen, Zandspoor, Dassenwerk en Het Bewaarde Land. Daar kunt u ook zien op welke locaties de programma's uitgevoerd worden. Bij elk programma ontvangt u de docentenhandleiding met onder andere tips voor uw klassenbezoek aan het park.

Takkenhoedjes (groep 1 en 2)

Tijdens Takkenhoedjes gaan de kinderen 'takken sjouwen, hutje bouwen, het gras horen groeien, berkenbomen zoeken, eiken die verstoppertje spelen, en de wind vangen met hun wangen ...' Bij dit programma hoort het sfeervolle prentenboek 'Bergen zand met hoedjes op' met versjes over en rondom de Loonse en Drunense Duinen. De verschillende seizoenen in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen komen aan bod.

Locaties: De Rustende Jager en De Roestelberg.

Zandgebak en Luchtkastelen (groep 3/4)

Zandgebak en luchtkastelen laat kinderen in een sfeer van spel en verwondering diverse elementaire ervaringen opdoen die wezenlijk zijn voor de Loonse en Drunense Duinen. Aarde, water, vuur en lucht spelen daarbij een grote rol. De activiteiten in dit programma zijn een uitnodiging om te spelen, fysieke en zintuiglijke ervaringen op te doen en vooral om dit bijzondere gebied te beleven. Met je neus in de wind, je handen in het zand en je hoofd in de wolken. Met windvangers, zanddieren en het geluid van duinkeepjes, wordt dit bezoek aan de Loonse en Drunense Duinen een bijzondere belevenis!

Locaties: Duinoord en De Roestelberg.

Zandspoor (groep 5/6)

Zandspoor laat de leerlingen het zand op veel manieren ervaren. In kleine groepjes voeren de kinderen verschillende buitenopdrachten uit. Zo gaan ze bijvoorbeeld met een loeppotje op zoek naar kleine beestjes. Ook ontdekken ze hoe de bodem van de Loonse en Drunense Duinen eruit ziet en wat er groeit. Op deze manier komen ze er achter dat er van alles leeft in het zand!

Locaties: Bosch en Duin, De Drie Linden (Giersbergen) en De Rustende Jager.

Het Bewaarde Land (groep 5/6)

Het Bewaarde Land is een natuurbelevingsprogramma dat kinderen weer in contact brengt met de natuur. Het nodigt hen uit om samen op onderzoek te gaan. Niet in de klas, maar in het bos of op de hei. Niet door kennis, maar door beleving. Niet vluchtig, maar intensief. De kinderen gebruiken voortdurend ál hun zintuigen. Ze voelen het, proeven het, ruiken het en laten het binnenkomen. Daarom is Het Bewaarde Land een ervaring van het leven, voor het leven. Het programma duurt drie dagen en vindt plaats op twee locaties in de duinen. 
Meer informatie kijk op: www.ivn.nl/het-bewaarde-land

Dassenwerk (groep 7/8)

Tijdens Dassenwerk onderzoeken de leerlingen of een bepaald gebied binnen het nationaal park geschikt is voor herintroductie van de das. Dit doen zij door vast te stellen wat de das nodig heeft om in de duinen te kunnen wonen en welke bedreigingen er zijn voor de das. Zo ontdekken de kinderen samenhang tussen de das en zijn omgeving en leren hierbij een aantal vaardigheden zoals observeren, mening formuleren, werken met kaart en kompas en het meten van de boomhoogte.

Locaties: De Drie Linden (Giersbergen) en De Rustende Jager.

Inschrijven

Aanmelden voor één of meer schoolprogramma's kan via het boekingsprogramma op deze website. Voor meer informatie over de educatieve programma's voor het basisonderwijs kunt u contact met ons opnemen via mail of per telefoon 06-30119203.

Duinlied

Er is een speciaal liedje geschreven over Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen! Dit kunt u hieronder downloaden en bijvoorbeeld ter voorbereiding van een bezoek aan het park met de leerlingen zingen.

duinenlied.pdf