Sylvia van Gulik

Drie bewoners in de wijk d’n Bimd in Boxtel willen een karakteristiek, groen gebied in hun wijk behouden en verder ontwikkelen als natuurgebied. Hiertoe is een stichting opgericht die door de uitgifte van certificaten geld bijeen haald voor het eigendom van de grond met de naam Dommelbimd. 

Lees hieronder het interview met Sylvia.

“Als je vasthoudt aan een visie en er in gelooft dan kun je dat over brengen op anderen.”

Op 9 maart 2013 stond er een advertentie in de krant dat de grond nabij kasteel Stapelen te koop stond. Sylvia van Gulik, Joost van Liebergen en Toine Cooijmans de initiatiefnemers, zijn gaan kijken wat de grond nabij Stapelen was. Dit is een stuk grond van 6,5 hectaren, 13 voetbalvelden. Hiervoor had een familie de grond in bezit waar koeien en paarden stonden. Hierdoor is het een extensief stukje grond geworden en een authentiek stukje Dommeldal. Wie zou het kopen? Wat zou er mee gebeuren? Dat waren de vragen die meteen gingen spelen. Het zou zonde zijn als het authentieke groen in de buurt verloren zou gaan.

Wat was de drijfveer om het project te starten?
Voor de omgeving is Dommelbimd het groene ommetje, omdat dit het enige stukje groen is in het centrum van Boxtel. De initiatiefnemers zijn zich gaan inzetten om de grond te behouden. De grond is erg duur vanwege de agrarische waarden. Het groene woud is gebeld, Ger van de Oetelaar (oud wethouder van Boxtel) en het Brabants Landschap met de vraag om mee te denken.

Het idee was dat Brabants Landschap de koop mee deed voorfinancieren. Voor januari 2015 moet Dommelbimd het bedrag bij elkaar hebben om Brabants Landschap terug te betalen. Anders wordt deze weer te koop gezet.

Het beheer en onderhoud wordt al vaak door burgers gedaan, dat grond gekocht wordt door de burgers zelf is uniek. Sharon Dijkstra had een nieuwe beleidsnotitie gemaakt ‘ De natuur moet weer van, voor en door de burgers worden’. Daar sloot Dommelbimd precies mee aan. Brabants Landschap vond dit een innovatief idee.

Hoe is er contact met anderen gemaakt om te starten met de realisatie?
Er is een Stichting opgericht, met verschillende plannen is Dommelbimd tot een goede oplossing gekomen om Brabants Landschap uiteindelijk terug te betalen. Er is contact gezocht met de buurtvereniging en deze dachten mee in de oplossing. Om het bedrag bij elkaar te krijgen worden er certificaten verkocht voor 1000 euro. Voor de certificaathouders worden exclusieve excursies georganiseerd, zij mogen zelf een boom planten, er worden oogstfeesten georganiseerd etc. Zo creëer je een groot en breed draagvlak onder de burgers zelf en wordt het niet iets exclusiefs voor mensen met veel geld. Naast subsidies en fondsen en met particulier geld wordt het geld bij elkaar gespaard. De begroting bestaat uit de aankoopkosten en inrichtingskosten als ze het gebied daadwerkelijk bezitten. Hier is door Brabants Landschap al een concept versie van getekend. Er zijn verschillende doelen zoals dat het toegankelijk worden voor iedereen, de hekken gaan weg en het krijgt een educatieve functie.

De buurtvereniging, natuur werkgroep, heemkundekring, vereniging Dommel door Boxtel, de Rotary zijn allemaal benaderd. Dan is het fijn als je eerst een ingang hebt, waar je je verhaal aan kwijt kan. Daarna wordt het initiatief gepresenteerd aan alle leden. Zij vragen meteen aan het bestuur wat commitment om het plan te steunen; dit werkt goed.

Er is veel een op een contact om het verhaal te vertellen en mensen te enthousiasmeren. Daarnaast kunnen mensen meteen vragen stellen en de mogelijke problemen en weerstand wordt meteen duidelijk. Er is ook een werkgroep de mogelijkheid heeft om advies te geven.

Heb je tips voor andere mensen die een groene buurt project willen starten?
Je moet zelf een goed plan hebben en weten wat je wilt, houd hier aan vast. Daarnaast moet je mensen hebben die dit kunnen steunen en dit plan ook uitdragen.

Ontbrak er een ondersteuningsbehoefte ten tijde van de opstart van het project tot aan de realisatie?
Brabants Landschap en Het Groene Woud hebben steeds goed meegedacht. Het voordeel is dat Brabants Landschap de kaart heeft getekend en het Groene Woud heeft voor de professionele brochure gezorgd. Ook staat er een link op de website van het Groene Woud. Dommelbimd heeft voor deze communicatiemiddelen de expertise en het geld niet voor.

Heb je contact gehad met de gemeente, hoe verliep dit?
De gemeente vindt het een mooi initiatief en ondersteunt het ook daar waar zij kunnen. Zij hebben laatst fruitbomen geschonken aan de Dommelbimd. De gemeente en waterschap zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de ecologische verbindingszone. Dit is een strook van 25 meter breed die zorgt voor een stukje natuur bestemming. Zodat de dieren en planten die er langs de Dommel wonen hier ook de ruimte voor hebben en kunnen blijven leven. Na de vraag of ze mee wilde werken, verleenden ze beide geen medewerking door bezuinigingen en al eerdere realisaties.

Met een groene duim ben je een groene duim ambassadeur, een soort held, voel je jezelf zo?
Sylvia voelt zich een held samen met de twee anderen initiatiefnemers en dit horen zij overal terug. Na de plantactie en de certificaat uitreiking kregen zij ook een applaus, zonder dit initiatief bestond Dommelbimd niet meer en dat realiseren mensen zich.

Voor meer info
Website         www.dommelbimd.nl
Email             dommelbimd@gmail.com