Organisatie Groen Buurtproject

 1. Eigen organisatie
 2. Veiligheid en aansprakelijkheid
 3. Hoe regel ik financiering voor mijn groene buurtproject?
 4. Wanneer heb ik een vergunning nodig?

1. Eigen organisatie

Wanneer je de wensen van anderen kent, hun ideeën ruimte geeft en hen aan laat haken bij je initiatief, krijg je niet alleen meer draagvlak in de buurt, maar ook toegang tot een netwerk van mensen waarop je kunt terugvallen. Je hoeft tenslotte niet alles zelf te doen. Zorg dat je ook anderen de ruimte geeft, zodat wanneer jij niet kunt, anderen vanuit hun betrokkenheid het initiatief kunnen verzorgen en beheren. Daarbij helpt een taakverdeling. Sommige mensen communiceren makkelijk met anderen, weer andere mensen willen het liefst met hun handen aan het werk. Kijk welke vaardigheden je kunt gebruiken, wat anderen te bieden hebben en willen bijdragen. Het kan helpen om een stichting of vereniging te worden.

Onderlinge afspraken

Vooraf afspraken over wat iedereen bijdraagt, zowel financieel als in uren, scheelt gedoe achteraf. Je kunt dat zo officieel maken als je zelf wilt: mondeling afspreken of op papier zetten in een soort contractje (inclusief afspraken over wat te doen als afspraken niet worden nagekomen). Het is verstandig deze afspraken jaarlijks opnieuw te bekijken en waar nodig aan te passen.

Taakverdeling

Als je met je buurt aan de slag gaat is het goed om na te denken over jullie taakverdeling. Dit voorkomt scheve gezichten. Wie weet wil je buurman wel mee planten uitzoeken, maar heeft hij geen tijd om ze mee te planten. Het is goed dit van te voren te bespreken. Taken die er zijn, zijn bijvoorbeeld:

 1. Coördinatie – wie is aanspreekpunt voor de buurt?
 2. Contact met gemeente en/of woningbouw
 3. Organiseren financiën
 4. Aanschaffen planten
 5. Planten
 6. Onderhoud

Verder lezen:

2. Veiligheid en aansprakelijkheid

Bij het beheer en onderhoud van bos- en natuurterreinen levert het vrijwilligerswerk een belangrijke bijdrage. Dit gebeurt in diverse vrijwilligersgroepen, elk met hun eigen werkervaring en vaardigheden. Maar wat betekent dit voor de aanpak van hun veiligheid en wie is daarvoor verantwoordelijk?

Download de brochure van VBNE met daarin antwoord op deze vragen.

Aansprakelijkheid

Verder lezen:
Meer lezen over aansprakelijkheid? Bekijk dan de factsheet aansprakelijkheid.

3. Hoe regel ik financiering voor mijn groene buurtproject?

Het aanleggen van groen in de buurt kan zo goedkoop en zo duur als jullie zelf willen. Het kost weinig geld om groen aan te leggen met planten die buren over hebben en gereedschap je al in huis hebt. Willen jullie potgrond, zaden, bollen of planten kopen? Of stenen, vijverfolie en gereedschap? Dan is een budget nodig. Hoe kom je daaraan?

Geld inzamelen

Je kunt gezamenlijk een bedrag afspreken dat door alle buren wordt bijgedragen. Deze bijdrages bij elkaar vormen dan het startbedrag. Daarnaast kun je met activiteiten geld inzamelen, bijvoorbeeld door een sponsorloop of een rommelmarkt te organiseren en daarmee geld op te halen.

Sponsoring

Neem contact op met tuincentra- en kwekerijen in de buurt, en vraag of ze het project willen sponsoren door materialen te leveren. In ruil daarvoor kun je ze publiciteit bieden, door hun naam en logo te vermelden bij de buurttuin, en in nieuwsbrieven, website en persberichten over jullie buurtinitiatief. Dit levert de bedrijven een betrokken en sympathiek imago op.

Fondsen en subsidies

Informeer bij je gemeente of er subsidies zijn voor burgerinitiatieven. Sommige gemeenten hebben specifieke stimuleringssubsidies voor aanleg van groen. Daarnaast zijn er fondsen die helpen bij de financiering van buurtinitiatieven. Hieronder een paar voorbeelden:

Tips voor het indienen van een fondsaanvraag:

 1. Denk niet alleen aan ‘groene’ fondsen. Een andere invalshoek van je project kan zorgen voor mogelijkheden! Het Skanfonds wil bijvoorbeeld ‘mensen in kwetsbare posities de kans bieden om te participeren in de samenleving’.
 2. Vraag vooraf duidelijk of je het toegezegde bedrag mag inzetten, ook al komt je begroting niet 100% rond. Zo voorkom je dat je moet terugbetalen.
 3. Houd goed contact met het fonds. Nodig ze uit voor bijeenkomsten of feestjes en laat het aan hen weten als je project door omstandigheden net iets anders uitpakt dan verwacht. Dit zorgt voor betrokkenheid en dat de eindafrekening kan soepeler verlopen: er zijn immers geen verrassingen.
 4. Blijf trouw aan je project. Soms past een fonds net niet bij wat je met jouw project wilt doen. Blijf in dat geval trouw aan je project en ga niet iets anders doen enkel en alleen om financiering te krijgen.
 5. De MAEXchange van KrachtinNL kan je helpen bij het in kaart brengen van de impact van jouw groene buurtproject. Het in kaart brengen van de meerwaarde van jullie project kan fondsen over de streep trekken bij een aanvraag. 

Verder lezen:

Crowdfunding

Je hoort het vaak tegenwoordig: crowdfunding! Maar wat is dat precies? Met crowdfunding vraag je bekenden en onbekenden bij te dragen aan jouw project. Je kunt dat doen door een rendement of tegenprestatie te beloven of te vragen om een bijdrage. Er zijn verschillende websites waar je je project kunt melden voor crowdfunding. Daarmee kan je ook gebruik maken van het financiële systeem van de organisaties die er achter zitten. Dat scheelt een hoop rompslomp! Als tegenprestatie vragen deze websites vaak een klein percentage van het opgebrachte geld.

Tips bij crowdfunding:

 1. Sta 100% achter je project en wees niet bang
 2. Oefen je pitch
 3. Vraag expliciet om hulp
 4. Pas je verhaal aan op je publiek
 5. Maak gebruik van promotiemateriaal

Verder lezen:

4. Wanneer heb ik een vergunning nodig?

Voor het kappen van bomen (om bijvoorbeeld ruimte te maken voor lage beplanting), het bouwen van een broeikas of het geven van een buurtfeest of evenement kan een vergunning nodig zijn.

Vergunningen zijn een belangrijk bespreekpunt in het contact met je gemeente. Zij geven vergunningen uit, weten in welke situatie een vergunning nodig is, en hoe de aanvraagprocedure eruit ziet. Bespreek daarom je plannen met de gemeente, en vraag hen of daar vergunningen voor nodig zijn.

Maak met de gemeente afspraken over gebruik/eigendom, onderhoud en groenbeheer en eventuele vergunningen. Zo is voor beide partijen duidelijk wie verantwoordelijk is voor wat. Spreek ook af wie contactpersonen zijn vanuit de buurt en de gemeente, en hoe (vaak) jullie elkaar op de hoogte houden.