Bryan Derks

Bryan is voorzitter van de beheergroep van Buurttuin Delfgauw,  een buurttuin gebaseerd op permacultuur,  waarbij de natuurlijke situatie zoveel mogelijk wordt nagebootst. De buurttuin zorgt niet alleen voor gezond en lekker voedsel voor de buurtbewoners en de schoolkinderen, maar ook voor meer biodiversiteit in de wijk. Een mooi voorbeeld van duurzame burgerparticipatie. Ook worden er lessen gegeven aan kinderen van groep 5 en 6 van basisschool De Triangel en kinderopvang  Skippy  Colocolo. Daar kweek je bewustzijn mee bij de volgende generatie. Dat is voor Bryan een mooie concrete invulling van het containerbegrip “duurzaamheid”.

Lees hieronder het interview:


Wat was de drijfveer om het project te starten?
De buurttuinen staken overal de kop op en dit initiatief dat via Groenkracht is gelanceerd was een uitgelezen kans om als buurtbewoner met andere buurtbewoners, school en kinderopvang iets gezamenlijks op te zetten. Meer groen en meer diversiteit in groen is een uitkomst van het leefbaarheidsplan van Emerald. Als je zoiets als buurt vindt moet je daarna wel zelf de stap zetten om het te verwezenlijken. Verder was de drijfveer een aspecifieke ontmoetingsplek te creëren in combinatie met het verbouwen van divers eetbaar groen waarvan men ook kan genieten (sierplanten). Een andere drijfveer was de aanvankelijke tegenstand in de buurt en de overtuiging dat het niet mogelijk zou zijn. De mogelijkheden met een buurttuin zijn onbeperkt als je accepteert dat de ontwikkeling tijd nodig heeft.

Heeft het lang geduurd vanaf de tijd dat het idee ontstond totdat het project ook werkelijk gestart werd?
Ja, relatief gezien wel. De tijd is o.a. benut om een goede locatie te vinden en de wijk op de hoogte te stellen. Toen eenmaal een initiatiefgroep is gevormd heeft het door tegenstand (koudwatervrees) vanuit buurt nog 7 maanden extra geduurd totdat daadwerkelijk kon worden gestart (nov 2013).

Zou je iets anders gedaan hebben als je nu terug kijkt?
Ik zou de Facebookpagina en e.v.t. een website eerder of tegelijkertijd met de start lanceren t.b.v. de bekendheid en informatievoorziening. Ook een informatiebord in de buurttuin zou ik meteen bij de start in de grond zetten zodat iedereen die langskomt weet wat er gaande is.

Heb je tips voor andere mensen die een groene buurt project willen starten?
Betrek school en kinderopvang bij het project. De educatieve mogelijkheden i.k.v. real life learning zijn ruim voldoende aanwezig. Zorg verder voor goede communicatie naar buiten toe met een o.a. een website, Facebookpagina, Twitter, etc. Verdiep je met meerdere mensen in de vele fondsen die er te vinden zijn en bedenk hierbij dat de fondsen vooral de initiatieven die nog op de tekentafel liggen willen steunen.

Wat is het succes van het project?
Het succes bestaat uit verschillende succesfactoren. Voor elkaar onbekende mensen (jong en oud) werken het hele jaar door met elkaar in de tuin en daarmee is de tuin ook een ontmoetingsplek zoals ten doel is gesteld. Op een kleine oppervlakte is (550m2) zoveel aan diversiteit in groen gegenereerd dat steeds meer verschillende bijensoorten de buurttuin weten te vinden. Dit alles binnen anderhalf jaar vanaf de start. De buurttuin is gebaseerd op Permacultuur. Deze meer “wilde “ vorm van natuurbeheer/verbouwen waarbij je zoveel mogelijk de natuurlijke situatie nabootst vergt veel aandacht en uitleg maar blijkt gelet op de participatie in een onderzoek naar bijen de juiste mix in diversiteit op te leveren die kenmerkend is voor Permacultuur. De betrokkenheid van een school (Real Life Learning) en kinderopvang zorgen steeds voor een impuls m.b.t. educatieve rol van de buurttuin. Een succesfactor die genoemd moet worden is betrokkenheid van de wijk bij de buurttuin in de vorm van het aanbieden van materialen zoals wilgentenen, tegels, planten, gratis reparatie van de kapotte kruiwagen etc. Ook externen zoals een Brits bedrijf dat met 30 man tijdens NLDoet 2014  enorm veel werk heeft verzet is een succesfactor in die zin dat een buurttuin een uitstraling/effect heeft buiten de wijk.

Ontbrak er een ondersteuningsbehoefte ten tijde van de opstart van het project tot aan de realisatie?
Nee, de opstart kende genoeg ondersteuningsmogelijkheden maar de noodzaak van iemand die je met in-dept kennis van planten e.d. met raad en daad bijstaat is wel heel belangrijk. Eigenlijk ook tot na de start is die kennis van belang als de grote golf van enthousiasme wegebt en je met een vast team verder gaat met de opbouw.

Met een groene duim ben je een groene duim ambassadeur, een soort held, voel je jezelf zo?
Nee, de credits komen toe aan de gehele beheergroep die zich inzet voor de buurttuin. De groene duim is vooral een extra stimulans en steun om door te gaan met de gekozen richting en het verder ontwikkelen van de buurttuin waarbij mettertijd de activiteiten verbreed kunnen worden. Denk hierbij aan educatieve activiteiten zoals workshops of participatie in (innovatieve) projecten zoals het onderzoek naar de bijenstand en de ontwikkeling van de digitale educatie tool die gebruikt kan worden als voorbereiding van lessen op school.