Stem op 15 maart NATUURlijk in Zeeland

Zeeland 6 maart 2023

Op 15 maart kun je stemmen voor de Provinciale Staten. De afgelopen jaren heeft de provincie een steeds grotere rol gekregen op het gebied van natuur en landschap. Jij bepaalt dus met jouw stem hoe het natuurbeleid er de komende jaren uit gaat zien. Stem daarom NATUURlijk in Zeeland!

De provincie heeft veel invloed op de leefomgeving zoals iedereen die dagelijks ervaart. Zo bepaalt de provincie waar grootschalige woningbouw plaats mag vinden, waar bedrijventerreinen gebouwd mogen worden en waar het open en groene landschap behouden blijft.

Ook is de provincie verantwoordelijk voor het beschermen en versterken van natuur. Een ambitieus provinciaal natuurbeleid is belangrijk om de insectensterfte terug te dringen, de weidevogels te beschermen en zorg te dragen voor een robuust netwerk van aaneengesloten natuur- en recreatiegebieden. Jij bepaalt als kiezer hoe het de natuur en het landschap in Zeeland de komende jaren zal vergaan. Stem daarom NATUURlijk op 15 maart!

Raamposter

Wil jij anderen laten zien dat je groen stemt? En hen oproepen hetzelfde te doen? Print dan de raamposter uit en hang die op.

Standpunten provinciale partijen

Wat hulp nodig bij het bepalen van je stem? Doe dan het Zeeuwse Kieskompas. Of bekijk hieronder alvast de standpunten over een aantal stellingen uit het Kieskompas.

Zeer eens Eens Neutraal Oneens Zeer oneens
Er moet meer bos in Zeeland komen, ook dat betekent dat er landbouwgrond verdwijnt PvdD D66, GroenLinks/PvdA, SP, AWP, ChristenUnie CDA, 50Plus, SGP, BVN-Zeeland, VVD BBB, FvD, PVV, Ja21, partij voor Zeeland
Damherten die overlast veroorzaken mogen worden afgeschoten BBB, FvD, Partij voor Zeeland, VVD, AWP, 50 Plus, ChristenUnie SGP, BVN-Zeeland, CDA, PVV, Ja21 D66, SP GroenLinks/PvdA, PvdD
Er moeten meer windmolens in de provincie Zeeland komen GroenLinks/Pvda PvdD, D66, 50plus, ChristenUnie VVD SGP, SP, CDA, AWP BBB, FvD, BVN-Zeeland, PVV, partij voor Zeeland, Ja21
De provincie moet meer ruimte maken voor fietsers, ook als auto’s dan minder goed kunnen doorrijden GroenLinks/PvdA, PvdD. D66, ChristenUnie SP, BVN-Zeeland, CDA, PVV Partij voor Zeeland, 50 plus SGP, BBB, FvD, VVD, AWP, Ja21

 

Deel deze pagina