Kom naar het Groot Groen Verkiezingsdebat in het Forum

Groningen 22 februari 2023

10 MAART | 20.00 UUR | FORUM GRONINGEN | NIEUWE MARKT 1 GRONINGEN

De Groene Zes* van Groningen organiseren op vrijdagavond 10 maart een lijsttrekkersdebat in het Forum Groningen, voorafgaand aan de Staten- en waterschapsverkiezingen. Tijdens dit Groot Groen Verkiezingsdebat staan de transities centraal die nodig zijn voor een klimaatbestendige en natuurinclusieve toekomst van Groningen. Wat gaan de politieke partijen hiervoor realiseren in de komende vier jaar? Voor het debat zijn in totaal 15 provinciale politieke partijen en 3 waterschapspartijen uitgenodigd. De debatleiding is in handen van Bram Douwes.

Standpunten partijen over groene thema’s

Voorafgaand aan het verkiezingsdebat wordt de partijen gevraagd te reageren op twaalf stellingen. Na afloop publiceren we de antwoorden, om zo de inwoners van Groningen inzicht te bieden in de standpunten van politieke partijen over groene thema’s. Zes van de twaalf stellingen komen tijdens het debat zelf aan de orde. Het debat is gratis bij te wonen; maar vooraf een plekje reserveren via forum.nl is wel noodzakelijk.

Uitgenodigd zijn de volgende partijen:

Provinciale Statenverkiezingen

Belang van Nederland Groningen, BoerBurgerBeweging, CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Groninger Belang, JA21, Partij van het Noorden, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, SP, Volt en VVD.

Waterschapsverkiezingen

Algemene Waterschapspartij (H&A), Betaalbaar Water (NZV), Water Natuurlijk (H&A)

 

*Het Groninger Landschap, IVN Groningen, Landschapsbeheer Groningen, Natuur en Milieufederatie Groningen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer

Deel deze pagina